พล.อ.ชาตอุดม ติตถะสิริ โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วงเงิน 3 ล้านล้านบาท สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แถลงถึงความคืบหน้าการพิจารณาเนื้อหา ว่า ล่ขณะนี้ กมธ.พิจารณางบประมาณหน่วยงานต่างๆ เสร็จไปแล้ว 19 กระทรวง  ปรับลดงบไปแล้ว 172,226 ล้านบาท เหลืออีก 3 หน่วยงานคือ สำนักนายกรัฐมนตรี องค์กรอิสระ และศาล จะพิจารณาเสร็จทุกหน่วยงานในวันที่ 7 ส.ค. โดยหน่วยงานที่ถูกปรับลดงบประมาณจำนวนมากที่สุด คือ กระทรวงคมนาคม ถูกลดงบประมาณ 8,000 ล้านบาท รองลงมา คือ กระทรวงศึกษาธิการ  ปรับลดงบประมาณ 1,800 ล้านบาท ขณะที่กระทรวงกลาโหม มียอดปรับลดงบประมาณ จำนวน 790 ล้านบาท ทั้งนี้รายการดังกล่าวยังเป็นเพียงเนื้อหาเบื้องต้นและยังรอการพิจารณาในขั้นแปรญัตติเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณอีกครั้งช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้ สำหรับตารางการทำงานของ กมธ.ฯ นั้น กำหนดว่าจะส่งร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ ปี 2562 เข้าสู่การพิจารณาของ สนช. วาระสอง และวาระสาม ในวันที่ 30 สิงหาคมนี้

โดยช่วงเวลาจากวันนี้ จะเป็นการทำงานของคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญฯ ที่จะพิจารณารายการของส่วนรัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้รับงบประมาณ และยังมีขั้นตอนการแปรญัตติเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ที่กำหนดวันพิจารณา คือ วันที่ 14 สิงหาคมนี้