ดอนเมืองเตรียมพร้อมรับมือนักท่องเที่ยว ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เปิดช่องทางพิเศษสำหรับรถแท็กซี่ ดีเดย์ 1 มี.ค.นี้

258

ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ขานรับนโยบายของกระทรวงคมนาคม เร่งแก้ปัญหาการจราจรที่คับคั่งบริเวณชานชาลาหน้าอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ (ขาออก) อาคาร 2 และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรองรับจำนวนผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการ ณ ทดม.ที่คาดว่าจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นจากนโยบายกระตุ้นด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภายในประเทศในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวมถึงส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการบินของภูมิภาค โดยกำหนดมาตรการให้รถแท็กซี่สาธารณะทุกคันใช้ช่องทาง PASSENGER DROP LANE ส่งผู้โดยสาร ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

ยกเว้นรถแท็กซี่สาธารณะที่มีผู้โดยสาร ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ หรือต้องการใช้รถวีลแชร์ หรือนำรถวีลแชร์มาด้วยให้ส่งผู้โดยสารที่บริเวณประตูหมายเลข 5 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (ขาออก) อาคาร 1 ในส่วนผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ที่ต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรบริเวณชานชาลาอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ (ขาออก) อาคาร 2 สามารถใช้บริการช่องทาง PASSENGER DROP LANE เพื่อส่งผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการได้เช่นเดียวกัน

กรณีผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลที่ต้องการออกสู่เส้นทางถนนวิภาวดี-รังสิต ช่องทางประตู 6 ให้ใช้ช่องขวาสุดของช่องทาง PASSENGER DROP LANE

ในการนี้ นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง กล่าวเพิ่มเติมว่า ทดม.ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ Airport Help เพื่ออำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำ และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้โดยสาร บริเวณช่องทาง PASSENGER DROP LANE ประตู 16 และ 17 ตลอด 24 ชั่วโมง และจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกำกับดูแลการจราจรให้เป็นไปตามมาตรการดังกล่าว เพื่อให้การบริการผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการในภาพรวมเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

ทดม.มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยกระดับการให้บริการเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายและเกิดความพึงพอใจสูงสุด นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นในการตรวจสอบ บำรุงรักษาอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้มีความปลอดภัยและพร้อมใช้งานได้ต่อเนื่องตลอดเวลา และความพร้อมของบุคลากรในการให้บริการและการรักษาความปลอดภัยภายในท่าอากาศยาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของ ทดม.บรรลุประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยและการให้บริการ

ทั้งนี้ หากผู้โดยสารหรือผู้มาใช้บริการพบเห็นสิ่งผิดปกติ หรือประสบเหตุด่วน เหตุร้าย สามารถแจ้งศูนย์รักษาความปลอดภัย ทดม. โทร. 0 2535 1616 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ทดม. โทร 0 2535 1192 ตลอด 24 ชั่วโมง

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์ #ดอนเมือง