ทบ.เปิดการตรวจความพร้อมกองร้อยช่วยเหลือประชาชน มทบ.32

259

กองทัพบก โดย พลโท อานนท์ เพชรคำ หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือน เดินทางไป หน่วยบรรเทาสาธารณภัยของ ทบ.ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3 ประจำปี 2567 มีกำหนดการในวันที่ 22 ก.พ.67 ดังนี้


เวลา 08.30 เข้าพบ พลตรี พรชัย นพรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที 32 กระทำพิธีเปิดการตรวจความพร้อม กองร้อยช่วยเหลือประชาชน มทบ.32 และส่วนราชการพลเรือน จำนวน 150 นาย ชมการสาธิต การปฐมพยาบาลผู้ป่วยขึ้นที่สูง ณ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อ.เมือง จ.ลำปาง และมทบ.32 จัดรถน้ำ 6000ลิตรไปช่วยเติมน้ำในถังเก็บน้ำของสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์จังหวัดลำปาง


เวลา 13.00 เข้าพบ พลตรี เจษฎา เงินกอบทอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 หารือปัญหาข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะงานด้านบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ ค่ายวชิรปราการ อ.เมือง จ.ตาก


เวลา15.00เข้าพบ พลตรี ประสิษฐิพงศ์ มูลดี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 ตรวจความพร้อมกองร้อยช่วยเหลือประชาชน จำนวน 300 นาย และชมการสาธิต1.รถวางสะพาน MFB ข้ามลำน้ำ 2.การปฐมพยาบาลผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม 3.รถผลิตน้ำดื่ม 4.การใช้เครื่งมือตัดถ่าง ณ ค่ายจิรประวัติ อ.เมือง จ.นครสรรค์
ตามนโยบาย ท่าน ผบ.ทบ.เน้นให้ หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทบ.บูรณาการ ฝึกซ้อมและปฎิบัติงานร่วมกัน กับส่วนราชการ จังหวัด,อำเภอ,เทศบาล,อบต.และ

มูลนิธิกู้ภัยฯลฯ เพื่อให้เกิดความชำนาญและลดความสูญเสีย ให้กับผู้ประสบภัย ทั้งทรัพย์สินและร่างกาย ร่วมทั้งกำชับให้หน่วยต่างๆ ที่ออกไปช่วยเหลือประชาชนให้ระมัดระวังอุบัติเหตุต่างเช่นสัตว์มีพิษ,ไฟดูด,ไฟไหม้ป่าโอบเข้าด้านหลังกำลังพล และคณะทำงานด้าน กร.จะรายงานผลการตรวจ ให้ ผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์ #กองทัพบก