นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ผู้ร่วมก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) และประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย (มปท.) กล่าวภายหลังเสร็จสิ้นการเข้าร่วมงานโครงการบรรพชาอุปสมบท เพื่อปฏิบัติธรรมฯ กับประชาชนที่มาในงานดังกล่าวตอนหนึ่ง ว่า ตอนนี้ตนกำลังร่วมมือกับประชาชน เรากำลังจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ ที่จะเป็นพรรคการเมืองที่แท้จริงของประชาชน ที่มีอุดมการณ์ 7 ข้อ มีดังนี้

ข้อที่ 1 คือ จงรักภักดีปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

ข้อที่ 2 การปกครองบ้านเมืองนี้ ต้องเป็นธรรมาธิปไตย การเมืองต้องเป็นการเมือง ที่ประกอบด้วยธรรม พรรคการเมืองก็ต้องเป็นพรรคของพระธรรม

ข้อที่ 3 อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย นักการเมืองในประเทศไทยต้องเคารพประชาชน ทำตามเจตนารมณ์ของประชาชน

ข้อที่ 4 พรรคการเมืองนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อปฏิรูปเปลี่ยนแปลงประเทศไทย เพื่อประชาธิปไตยที่สมบูรณ์มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ข้อที่ 5 พรรคการเมืองนี้จะน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา เอามาปฏิบัติให้ทั่วถึง

ข้อที่ 6 พรรคการเมืองนี้มุ่งมั่นรณรงค์ให้สมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไปรักชาติ ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย

ข้อที่ 7 คือ พรรคนี้มุ่งที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งเรื่องอากาศ น้ำ อาหาร มุ่งให้ประชาชนมีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัย

นายสุเทพ กล่าวอีกว่า ถึงแม้ว่าตนจะเป็นกำลังสำคัญในการจัดตั้งพรรค รปช. ตนก็จะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. เพราะเคยประกาศกับประชาชนที่ร่วมเดินขบวนตอนนั้นว่าตนไม่หวังที่จะมีตำแหน่งใด จะไม่เป็นคณะกรรมการบริหารพรรค ไม่เป็นหัวหน้าพรรค ไม่เป็นกรรมการพรรค และขอบอกพี่น้องประชาชนว่า พรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) เป็นรัฐบาลแน่นอนหลังเลือกตั้ง

“ผมก็จะไม่รับตำแหน่งเป็นรองนายกฯ หรือเป็นรัฐมนตรีที่ไหนทั้งสิ้น เรียกว่าทำพรรคการเมืองคราวนี้ไม่ใช่ประโยชน์ตัวเอง ทำเพื่อประเทศชาติ เพื่อประชาชน ไม่เคยมีพรรคการเมืองที่เป็นพรรคการเมืองที่แท้จริงของประชาชน ในประเทศไทยนี่จะเป็นพรรคแรก ขอเชิญพี่น้องประชาชนคอยติดตาม และถ้าใครมีอุดมการณ์เดียวกันก็มาร่วมกันเป็นเจ้าของพรรค มาสนับสนุนกัน”  นายสุเทพ กล่าว