กรุงไทยผนึกองค์กรพันธมิตร สนับสนุนเอสเอ็มอี ไม่มีหลักประกัน เข้าถึงแหล่งทุน

402

นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ในโครงการ “ติดปีกเอสเอ็มอี หลักทรัพย์ไม่มี ดีพร้อมค้ำประกันให้” ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการเงินรวม 6 องค์กร โดยมี นายกิตติพัฒน์ เพียรธรรม ผู้บริหารสายงานธุรกิจภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้แทนธนาคารร่วมลงนาม เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน แม้ไม่มีหลักประกัน
ธนาคารกรุงไทย ในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการสนับสนุนลูกค้าSME ทุกกลุ่ม ทุกขนาด ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน เสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ ช่วยพลิกให้ธุรกิจเติบโต ผ่านสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษที่ตอบโจทย์ธุรกิจ และ ลดความเหลื่อมล้ำ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน”

ทั้งนี้ นางสุดาพร ไชยภูมิสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วมเวทีเสวนาในหัวข้อ “บทบาทของสถาบันการเงินในการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้เข้าถึงหลักประกันและแหล่งเงินทุน” โดยธนาคารกรุงไทยพร้อมสนับสนุนสินเชื่อและบริการทางการเงินที่ครอบคลุมผู้ประกอบการทุกกลุ่ม อาทิ ผู้ประกอบการ SME ขนาดเล็กที่มียอดขายไม่เกิน 100 ล้านบาท และวงเงินกู้ไม่เกิน 20 ล้านบาท ได้แก่ สินเชื่อ SME ไซส์เล็ก กู้ได้สูงสุด 3 ล้านบาท ไม่ต้องใช้หลักประกัน สำหรับผู้ประกอบการ SME ขนาดกลาง ที่มียอดขายมากกว่า 100 ล้านบาท หรือ วงเงินกู้มากกว่า 20 ล้านบาทขึ้นไปมี สินเชื่อ SME รักกันยาวๆ วงเงินสูงสุด 100 ล้าน ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี และธนาคารพร้อมสนับสนุนเงินทุนสำหรับการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่าน สินเชื่อธุรกิจเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกัน ธนาคารยังพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการจัดการเอกสารการค้าและการชำระเงินดิจิทัลแบบครบวงจรเต็มรูปแบบ ด้วยบริการ PromptBIZ ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม Krungthai Business ช่วยลดขั้นตอนการส่งเอกสาร ลดการใช้กระดาษ ลดต้นทุนการดำเนินงาน อีกทั้งยังช่วยให้คู่ค้าธุรกิจสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกผ่านบริการสินเชื่อใบแจ้งหนี้ (Invoice Financing)

สำหรับธุรกิจที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “Easy E-Receipt” ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ธนาคารพร้อมให้บริการจัดทำและนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ (Krungthai E-Tax / E-Receipt) ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายของธุรกิจ โดยธนาคารได้รับการรับรองเป็นผู้ให้บริการจัดทำนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ไปยังกรมสรรพากรใน “ระดับสูง” (e-Tax Service Provider Advanced) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ทั้งนี้ธนาคารสามารถให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการอย่างครบวงจร เพื่อช่วยพลิกธุรกิจเติบโตไปกับ Ecosystem ของธนาคาร

ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111