สุดอลังการ..!!!งานแผ่นดินพระนารายณ์ แสง สี เสียง การแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ ในชื่อชุดการแสดง “King Narai มหาราชแห่งแผ่นดิน”

1212

เมื่อวันที่ 8 ก.พ.2567 ที่ตึกเลี้ยงรับแขกเมือง พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จว.ลพบุรี ว่าที่ร้อยตรีทรงพล แป้นแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางสุวจี ศิริปัญโญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน และประชาชน เข้าร่วมรับชมการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ ในชื่อชุดการแสดง “King Narai มหาราชแห่งแผ่นดิน” รอบสื่อมวลชน ซึ่งเทศบาลเมืองเขาสามยอดได้รับมอบหมายภารกิจในการจัดกิจกรรมการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ และกิจกรรมบ้านไทย วิถีไทย เพื่อเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และเป็นโอกาสอันดีที่จะสร้างการรับรู้ของประชาชนในวงกว้าง รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ได้ทราบถึงเรื่องราวความรุ่งเรืองในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

สำหรับกิจกรรมการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ จะมีความสวยงามที่แปลกตาแตกต่างจากทุกๆปีที่ผ่านมา ด้วยการถ่ายทอดการแสดงพิเศษที่ใช้เทคนิค นวัตกรรม แสง สี เสียง และสื่อผสมสมัยใหม่ 3D Projection Mapping & Lighting ซึ่งเทศบาลเมืองเขาสามยอดได้รับเกียรติจากครูนาย (นายมานพ มีจำรัส) ศิลปินเจ้าของรางวัลศิลปาธรและคณะทีมงาน ในการจัดการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการ ให้ได้เห็นได้สัมผัสความรุ่งเรืองที่เกิดขึ้น ในสมัยอยุธยา ในชุดการแสดง “King Narai มหาราชแห่งแผ่นดิน”ควบคู่กับการผสมผสานศิลปวัฒนธรรม อย่างสร้างสรรค์ นำศาสตร์หลายแขนงมารวมกัน ทั้งเทคนิคการวาดเขียน แอนิเมชัน งานกราฟิก งานสถาปัตยกรรม และงานดนตรีมาประกอบเป็นโชว์ที่หลายท่าน ต้องรู้สึกซาบซึ้ง ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบของการแสดง The Musical ส่งผ่านความรู้สึกของชาวลพบุรี และคนไทยทั้งประเทศ เพื่อยังคงระลึกถึง “สมเด็จพระนารายณ์มหาราช” และจดจำพระองค์ท่านตราบนานแสนนาน โดยเปิดการแสดง วันที่ 9-18 กุมภาพันธ์ 2567 (คืนละ 1 รอบ) รอบเวลา 20.00 น. ชมฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย ณ ตึกเลี้ยงรับแขกเมือง ทั้งนี้จังหวัดลพบุรี ได้กำหนดจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 36 ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 9 ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ และโบราณสถานใกล้เคียง

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์ #KingNaraiมหาราชแห่งแผ่นดิน