ธนาคารยูโอบี ประเทศไทยลงนามในบันทึกข้อตกความร่วมมือกับ บริษัท บิ้วทรี เทคโนโลยี จำกัด สตาร์ทอัพไทยด้านเทคโนโลยีด้านสภาพอากาศ (Climate Tech) และผู้พัฒนาแพลตฟอร์มการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbonwize) สนับสนุนให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี)ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรก่อนขออนุมัติสินเชื่อสีเขียวจากธนาคารในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ร่วมผลักดันการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทยลงนามในบันทึกข้อตกความร่วมมือกับ บริษัท บิ้วทรี เทคโนโลยี จำกัด สตาร์ทอัพไทยด้านเทคโนโลยีด้านสภาพอากาศ (Climate Tech) และผู้พัฒนาแพลตฟอร์มการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbonwize) สนับสนุนให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี)ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรก่อนขออนุมัติสินเชื่อสีเขียวจากธนาคารในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ร่วมผลักดันการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันกระบวนการเปลี่ยนผ่านการดำเนินธุรกิจของเอสเอ็มอีไปสู่ความยั่งยืนต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก รายงานการศึกษา UOB Business Outlook Study 2023 ประเทศไทยพบว่าร้อยละ 96 ของธุรกิจเอสเอ็มอีใส่ใจแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน แต่มีเพียงร้อยละ 47 นำแนวคิดนี้มาใช้ ร้อยละ 29 ให้เหตุผลว่าขาดความช่วยเหลือด้านการเงินจึงไม่สามารถนำแนวคิดนี้มาปฎิบัติได้อย่างจริงจัง ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย จึงจับมือกับ บิ้วทรี เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาและช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือทางการเงินในการเดินหน้าธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน บริษัทสามารถสมัครบริการสินเชื่อสีเขียวจากธนาคารยูโอบีในเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เริ่มต้นร้อยละ 2 ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 5 ปี โดยต้องทำการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรบนแพลตฟอร์ม Carbonwize ซึ่งจะช่วยคำนวนคาร์บอนฟุต พริ้นท์ของธุรกิจด้วยระบบอัตโนมัติ และแสดงผลข้อมูลเชิงลึกเพื่อช่วยให้องค์กรวางแผนกลยุทธ์ในการลดก๊าซเรือนกระจกในองค์กร เช่นการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ การติดตั้งระบบควบคุมความเย็นภายในอาคาร หรือโซลูชันทำน้ำร้อนแบบประหยัดพลังงาน ธนาคารจะนำข้อมูลที่ได้รับการประเมินตามมาตราฐานสากลจากแพลตฟอร์มนี้มาประกอบการพิจารณาก่อนอนุมัติสินเชื่อให้แก่ธุรกิจ

นางสยุมรัตน์ มาระเนตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Head of Business Banking ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า “บิ้ว ทรี เทคโนโลยีเป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ของธนาคารภายใต้โครงการSustainability Innovation ที่จัดขึ้นร่วมกับ เดอะฟินแล็ป เพื่อสนับสนุนให้เอสเอ็มอีเดินหน้าธุรกิจสู่ความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเราได้นำเสนอแพลตฟอร์ม Carbonwize แก่ธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการกว่า 200 รายเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาด้านความยั่งยืนได้อย่างตรงจุด ความร่วมมือในครั้งนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของธนาคารในการเดินหน้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านการปล่อยสินเชื่อสีเขียวเพื่อช่วยให้ธุรกิจเอสเอ็มอีขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมีความรับผิดชอบ”

นางสาวนัชชา เลิศหัตถศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิ้วทรี เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า “ธุรกิจต้องเติบโตแต่การเติบโตของธุรกิจนั้นต้องเติบโตอย่างยั่งยืนและไม่สร้างผลกระทบให้กับสิ่งแวดล้อม และตอบรับกระแสผู้บริโภคยุคใหม่หันมาให้ความสำคัญ และสนับสนุนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทมุ่งมั่นที่จะใช้เทคโนโลยี Climate Tech เพื่อที่จะทำให้ธุรกิจในประเทศไทยสามารถประเมินและบริหารจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านแพลตฟอร์มการบริหารจัดการคาร์บอนอย่างครบวงจร ที่ช่วยลดขั้นตอนการเก็บข้อมูล เครื่องคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์อย่างอัตโนมัติ และให้รายงานสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานทั้งไทยและสากล โความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยในการเปลี่ยนผ่านจากความรับรู้สู่การลงมือทำ vision to action ให้ผู้ประกอบการไทยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ และเข้ามามีส่วนร่วมในการพาประเทศไทยไปสู่เป้าการลดก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 40 ในปี 2573อีกด้วย”