กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) เตรียมสำรองเงินสดเพื่อรองรับการเบิกถอนเงินของลูกค้าและประชาชนทั่วไปผ่านเครื่องกรุงศรี เอทีเอ็ม และสาขาของธนาคารทั่วประเทศ ในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2567 ระหว่างวันที่ 5 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 (จำนวน 7 วัน) รวม 10,254ล้านบาท ทั้งนี้ แบ่งเป็นเงินสดสำรองสำหรับบริการผ่านเครื่องกรุงศรี เอทีเอ็ม จำนวน 6,207 ล้านบาท และช่องทางสาขาของธนาคารจำนวน 4,047 ล้านบาท โดยปัจจุบันธนาคารมีสาขาจำนวน 550 สาขา และเครื่องกรุงศรี เอทีเอ็ม จำนวน 5,621 เครื่องทั่วประเทศ (ข้อมูลจำนวนเครื่อง/สาขา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)