“พ.ต.อ.ทวี”เยือนมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน จับมือร่วมปราบปรามยาเสพติดสามเหลี่ยมทองคำ

244

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ณ นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เวลา 17.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้เข้าร่วมหารือข้อราชการกับ นายเยว่ ซิวหู่ รองผู้ว่าราชการมณฑลยูนนาน และนายจ้าว จงเฉิน
รองเลขาธิการคณะกรรมาธิการควบคุมยาเสพติดแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน (National Narcotics Control Commission: NNCC) พร้อมด้วย พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการ ป.ป.ส. นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นางสาวดุษฎี โรจตระการ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะผู้แทนไทยจากสำนักงาน ป.ป.ส. ณ โรงแรม Wyndham Grand Plaza Colorful Yunnan Kunming

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง กล่าวว่า “การมาเยือนยูนนานครั้งนี้เพื่อรื้อฟื้นและกระชับความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ส. ไทยกับ NNCC ให้มีความต่อเนื่องในการดำเนินงานป้องกัน ปราบปรามยาเสพติด พื้นที่ตอนเหนือของไทย ผ่านการดำเนินงานของรัฐบาลไทยภายใต้นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการลดปัญหายาเสพติดเร่งด่วนภายใน 1 ปีให้สำเร็จ และตนนั้นมีนโยบายให้ความสำคัญกับการบูรณาการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการควบคุมยาเสพติด”

นายเยว่ ซิวหู่ รองผู้ว่าราชการมณฑลยูนนาน กล่าวต้อนรับ รมว.ยธ. และคณะผู้แทนไทย และย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ป.ป.ส. ไทย และ ป.ป.ส. จีน ที่มีมาตั้งแต่ปี 2015 ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันอย่างครอบคลุม โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนการข่าวและข้อมูลสำคัญด้านยาเสพติดผ่านศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย (SMCC)

ประเด็นหารือสำคัญระหว่าง ป.ป.ส. ไทย และ ป.ป.ส. จีน ได้แก่ 1. ร่วมการยกระดับมาตรการการควบคุมการลักลอบสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์เข้าสู่แหล่งผลิตในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ 2.ตั้งทีมเจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนการข่าวเพื่อปราบปรามนักค้ายาเสพติดข้ามชาติ และทำลายแหล่งผลิตในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ 3. เพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการระหว่างกัน และ 4. พัฒนาระบบการบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

นายเยว่ ซิวหู่ กล่าวว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกันทำให้คดียาเสพติดในพื้นที่ยูนนานลดลงกว่าเดิม และทางไทยยังได้ด้านการข่าวจนสามารถจับกุมเครือข่ายนักค้ายาเสพติด ได้มากกว่า 101 เครือข่าย ซึ่ง พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า “ต่อไปนี้ จะยิ่งทวีเพิ่มความเข้มข้นในงานด้านการสืบสวนปราบปรามร่วมกัน ให้รวดเร็วกว่าเดิม เพื่อประโยชน์ในการปราบปรามและสกัดกั้นการผลิตยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำต่อไป”

รมว.ยธ. ได้กล่าวขอบคุณอีกครั้งและยินดีเป็นอย่างยิ่งกับความสำเร็จระหว่างกัน ทั้งนี้ในวันพรุ่งนี้ (2 กุมภาพันธ์) ทางคณะผู้แทนไทยจะเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยตำรวจยูนนาน และเรียนรู้ศูนย์ชุมชนบำบัดยาเสพติดที่ประสบความสำเร็จที่สุดแห่งหนึ่งของจีนในด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์