ปปง.ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ที่ดิน อาคารสิ่งปลูกสร้าง บ้าน และคอนโด 12 ก.พ.นี้

220

สำนักงาน ปปง. จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยวิธีการประมูลปากเปล่า ครั้งที่ 1/2567  ซึ่งเป็นทรัพย์สินประเภทที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง บ้าน และห้องชุด จำนวน 57 รายการ โดยจะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 โดยกำหนดลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.30 น.เริ่มประมูลเวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงาน ปปง. โดยมีรายการทรัพย์สินที่น่าสนใจ ดังนี้

1. ห้องชุดเลขที่ 66/149 ชั้นที่ 7 อาคารเลขที่ ซี ชื่ออาคารชุดแชมเบอร์ รามอินทรา ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 1/2557 ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 6221 ตำบลรามอินทรา อำเภอคันนายาว กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ห้อง เนื้อที่ประมาณ 82.67 ตารางเมตร ราคาเริ่มต้น  4,470,000 บาท

2. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 226532 หน้าสำรวจ 4251 เลขที่ดิน 993 เล่ม 2264 หน้า 32 ตั้งอยู่ที่แขวงคันนายาว (คลองเกร็ด) เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน 32 ตารางวา

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 226547 หน้าสำรวจ 4266 เลขที่ดิน 1002 เล่ม 2264 หน้า 47 ตั้งอยู่ที่แขวงคันนายาว (คลองเกร็ด) เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน 63 ตารางวา ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 226533 หน้าสำรวจ 4252 เลขที่ดิน 994 เล่ม 2264 หน้า 33 ตั้งอยู่ที่แขวงคันนายาว (คลองเกร็ด) เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ไร่ 3 งาน 52 ตารางวา

 หมายเหตุ ขายรวมเป็นรายการเดียว (3 แปลง) ราคาเริ่มต้น 81,920,000 บาท

3. ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 33509 เลขที่ดิน 249 หน้าสำรวจ 10174 ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เนื้อที่ประมาณ 18.2 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ราคาเริ่มต้น 3,000,000 บาท

4. ที่ดินโฉนดเลขที่ 13284 เนื้อที่ 56 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างเลขที่ 6/89 แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร (โครงการบางกอก บูเลอวาร์ด พระราม 9 – ศรีนครินทร์) ราคาเริ่มต้น 12,000,000 บาท

5. ที่ดินเลขที่ 120871  ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เนื้อที่ 73 ตารางวา
พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ราคาเริ่มต้น 8,900,000 บาท

ผู้ที่ประสงค์เข้าสู้ราคาการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 1/2567 สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ขอดูสภาพทรัพย์สิน ลำดับที่ 1 – 57 โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า 7 วันทำการ เพื่อประสานให้ดูทรัพย์สินใน
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 – 15.30 น. หรือทางเว็บไซต์ www.amlo.go.th

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดตามข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th หรือโทรสายด่วน ปปง. 1710

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์ #ปปง #ขสยทอดตลาด