”ไชยา“สางปัญหาโครงการโคบาลชายแดนใต้

396

รมช.ไชยา ลงปัตตานี ลุยแก้ปัญหา“โครงการโคบาลชายแดนใต้” พร้อมผลักดันให้เป็นพื้นที่ส่งออกสินค้าฮาลาล
     


นายไชยา พรหมา รมช.เกษตรฯ กล่าวหละงลงพื้นที่จ.ปัตตานีติดตามโครงการ “โคบาลชายแดนใต้” หลังมีเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงโคตันหยงลุโละ หมู่ 2 ต.ตันหยงลุโละ อ.เมืองปัตตานี และเกษตรกรกลุ่มบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ 1 ต.บ้านนอก อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ร้องเรียนส่งโคไม่ตรงปก โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู ผวจ.ปัตตานี พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรฯ และข้าราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รอต้อนรับ ว่า วัตถุประสงค์ของโครงการโคบาลชายแดนใต้ เป็นโครงการระยะ 7 ปี (ปี 65-71) เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้กับประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้  จากการสร้างแปลงอาหารสัตว์ สร้างโรงเรือน การจัดซื้อแม่โคพื้นเมือง และการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ดูแลฟาร์ม เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมส่งออกสินค้าฮาลาลที่มีศักยภาพไปยังตลาดโลกมุสลิม ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 3 เท่าในระยะ 4 ปี โดยในระยะแรกตั้งเป้าหมายให้มีโคในพื้นที่เพิ่มขึ้น 3,000 ตัว และตลอดโครงการจะมีโคที่พร้อมออกสู่ตลาดฮาลาล ไม่น้อยกว่า 50,000 ตัว


       

นายไชยา กล่าวว่า ครั้งนี้มาเพื่อให้กำลังใจและรับฟังปัญหาของพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการโคบาลชายแดนใต้  ก.เกษตรฯ มุ่งหวังให้อาชีพการเลี้ยงปศุสัตว์เป็นอาชีพหลัก       ที่สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกร สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมผลักดันให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดียิ่งขึ้น โดยมอบนโยบายให้กรมปศุสัตว์ดูแลการตรวจรับแม่โคให้ตรงตามคุณลักษณะปลอดโรค ปลอดภัย เป็นแม่โคพร้อมท้อง และมีเอกสารรองรับที่มาของโค พร้อมแก้ไขปัญหาโคที่ไม่ตรงคุณลักษณะตามตกลงให้ถูกต้อง เพื่อลดปัญหาการแบกรับลดทุนของเกษตรกรและให้การดำเนินโครงการในระยะถัดไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งหากโคตัวใดที่ตรวจรับแล้ว  มีปัญหาสามารถส่งเคลมกับฟาร์มที่จำหน่ายได้ตามเงื่อนไขสัญญา หรือหากเกษตรกรต้องการจัดซื้อโคด้วยตนเอง สามารถทำได้เช่นกัน อาทิ การซื้อโคจากฟาร์มปลอดโรคที่ได้รับการตรวจจากกรมปศุสัตว์แล้วที่จ.เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร สำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ต้องการจัดทำธนาคารโค-กระบือขอให้กรมปศุสัตว์ดูแลในส่วนนี้รวมถึง พร้อมนำแนวทางการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมทำอาหารแปรรูปส่งตะวันออกกลางที่ตัวแทนเกษตรกรเสนอนำเรียนให้นายกรัฐมนตรีทราบ ทั้งนี้ ก.เกษตรฯ จะประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการโคบาลชายแดนใต้ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) และกระทรวงมหาดไทย ในช่วงสัปดาห์นี้ อีกด้วย

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์ #ไชยา #รมวเกษตร