350 เยาวชน “บางพลีใหญ่” เยี่ยม “วัดถ้ำกระบอก” เรียนรู้ภัยยาเสพติด

135

วัดถ้ำกระบอก โดยพระอาจารย์วิจิตร อคฺคจิตฺโต รองเจ้าอาวาสและประธานชมรมช่วยกันคนละนิด พิชิตยาเสพติดร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบล บางพลีใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการค่ายเยาวชนตำบลบางพลีใหญ่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด  นำกลุ่มเด็ก และเยาวชนนักเรียนจำนวนสามโรงเรียนพร้อมครูผู้ควบคุมและเจ้าหน้าที่จำนวน 350 คน เข้าศึกษาดูงาน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจรับทราบถึงปัญหาพิษและภัย  และการป้องกันหลีกเลี่ยงยาเสพติด  เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจให้กับเด็กและเยาวชนและเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตทักษะ ทางความคิด  ณ วัดถ้ำกระบอก ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

#Thaitabloid #ไทยแทบลอยด์ #วัดถ้ำกระบอก #ค่ายเยาวชน #บางพลีใหญ่