กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศในช่วงวันที่ 4 ม.ค. – 5 ม.ค. สำหรับกรุงเทพฯ และปริมณฑลว่าจะมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า โดยจะมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเกิดขึ้นได้บริเวณภาคเหนือขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอก และชาวเกษตรกรควรระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย สำหรับภาคใต้มีฝนบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาค ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง