ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค​ 1​ พลตำรวจโท สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 1​ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลตำรวจภูธรภาค 1 พร้อมด้วย พลตำรวจตรี ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 และรองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลตำรวจภูธรภาค 1 เปิดเผยว่าภายหลังจากได้สั่งการให้ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 1 ผู้บังคับการ​ และกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 1 ให้ร่วมบูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการแจ้งเบาะแส ป้องกันปราบปรามและจับกุมการลักลอบเล่นการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอล รวมทั้งจัดกำลังข้าราชการตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบออกตรวจตราสถานบริการ สถานบันเทิง โรงแรม ร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม สถานประกอบการ และหรือสถานที่อื่นใด ที่เปิดให้บริการรับชมการแข่งขันฟุตบอล ซึ่งอาจมีการแอบแฝงจัดให้มีการลักลอบเล่นการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลขึ้นในช่วงเวลาที่มีการถ่ายทอดสด รวมทั้งร้านอินเตอร์เน็ต ร้านเกม ที่อาจมีบุคคลเข้าไปใช้บริการเพื่อลักลอบเล่นการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอล อย่างสม่ำเสมอ หากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการจับกุมโดยเด็ดขาด และให้ทำการสืบสวนขยายผลถึงแหล่งนายทุน ผู้สนับสนุน เจ้ามือหรือเครือข่ายรับพนันทายผลฟุตบอล (โต๊ะบอล) ทั้งที่เป็นผู้จัดให้มีการเล่นพนันโดยตรงและรับพนันทางอินเตอร์เน็ตอย่างจริงจัง

การบูรณาการกำลังร่วมกันในการป้องกันปราบปรามและจับกุมการลักลอบเล่นการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอล ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 มีผลการปฏิบัติ ดังนี้

1.ผลการจับกุมทั้งสิ้น 4,110 ราย ผู้ต้องหา 4,116 คน
1.1 การพนันทายผลฟุตบอลทั่วไป
1.1.1 เจ้ามือ 61 ราย 62 คน
1.1.2 ผู้เล่น 3,888 ราย 3,888 คน
1.1.3 คนเดินโพย 108 ราย 108 คน
1.2 การพนันทายผลฟุตบอลทางอินเทอร์เน็ต
1.2.1 จ้ามือ 7 ราย 12 คน
1.2.2 ผู้เล่น 46 ราย 46 คน

เล่นทางอินเทอร์เน็ต ไม่มีคนเดินโพย
2.ของกลาง
2.1 เงินสด 2,680,836.00 บาท
2.2 มูลค่าเงินในโพย​1,444,558.00 บาท
2.3 จำนวนเงินในสมุดเงินฝาก 1,310.00 บาท
2.4 แผ่นโพย จำนวน 3,063 แผ่น
3.การรณรงค์ประชาสัมพันธ์
3.1 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ทั่วไป​87 ครั้ง ผู้เข้าร่วม 38,274 คน
3.2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ทางอินเตอร์เน็ต 15 ครั้ง

การปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามมาตรการเชิงรุก เพื่อป้องกันปราบปรามและจับกุมการลักลอบเล่นการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 1 ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลอย่างจริงจัง เพื่อให้ประชาชนและสังคมโดยรวมมีความสงบสุข

ตำรวจภูธรภาค​ 1 ตำรวจภูธรภาค​ 1 ตำรวจภูธรภาค​ 1 ตำรวจภูธรภาค​ 1 ตำรวจภูธรภาค​ 1 ตำรวจภูธรภาค​ 1 ตำรวจภูธรภาค​ 1 ตำรวจภูธรภาค​ 1 ตำรวจภูธรภาค​ 1 ตำรวจภูธรภาค​ 1