ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมของจ.อุบลราชธานีเพื่อรองรับการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจรระหว่างวันที่ (23-24 ก.ค.) ว่า กำหนดการต่าง ๆ เป็นเรื่องของสำนักเลขาธิการครม.และเลขานายกฯ เป็นผู้กำหนดการ เมื่อได้กำหนดการว่าจะไปที่ใดทางจังหวัดก็เตรียมตัวในส่วนที่เกี่ยวข้องว่าจะดูงานในเรื่องใด ส่วนการตรวจงานต่าง ๆ ในพื้นที่รองนายกฯที่ดูในแต่ละด้านจะเป็นผู้กำหนดแต่ละกระทรวงติดตามงานในหน้าที่รับผิดชอบของตัวเอง

ต่อกรณีที่จะเชิญกลุ่มการเมืองท้องถิ่นมาร่วมหารือด้วยหรือไม่นั้น พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาแต่ละครั้งทางสำนักงานเลขานุการนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้กำหนดความเหมาะสมว่าจะเชิญมาอย่างไร แต่ไม่มีในแง่ของการเมือง มาเพื่อดูความต้องการของแต่ละพื้นที่ทั้งส่วนของท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร นักการเมือง ผู้นำท้องถิ่น สภาท้องถิ่นมาพูดคุยเพื่อรับฟังความคิดเห็นว่ามีข้อเสนออย่างไรในภาพกว้าง ๆ ตนจะไม่ตอบประเด็นการเมือง ไม่ต้องดึงไปถึงเรื่องนั้น

ทั้งนี้ พล.อ.อนุพงษ์  กล่าวถึงความคืบหน้าของโครงการไทยนิยมยั่งยืนว่า อยู่ระหว่างการดำเนินการของทุกกลุ่มงานซึ่งน่าจะแล้วเสร็จในเดือนก.ย. ส่วนสิ่งที่ประชาชนต้องการมากที่สุดคือโครงสร้างพื้นฐาน ถนน ความต้องการแหล่งน้ำในการประกอบอาชีพและกิจกรรมต่างๆ  ส่วนการอนุมัติงบประมาณนั้น ขณะนี้ก็มีความคืบหน้าของการดำเนินการ ซึ่งมีหลายขั้นตอนตามที่ได้ทำประชาคมกับชาวบ้านว่าต้องการอะไร จากนั้นก็นำสิ่งนั้นมาพิจารณาและดำเนินการตามขั้นตอนต่อๆไป ส่วนจะมีโครงการและเพิ่มเติมหลังจบโครงการไทยนิยมฯ หรือไม่นั้น ต้องเป็นเรื่องของนโยบาย โดยต้องดูว่านายกฯและครม.มีข้อเสนออย่างไร