ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกระแสข่าวการเลือกตั้งในปีหน้า (ปี 2562) เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น หลังจากที่รัฐบาลได้เชิญพรรคการเมืองต่าง ๆ มาหารือร่วมกันเมื่อปลายเดือนมิถุนายน ส่งผลให้ “พรรคการเมืองเก่า” และ “พรรคการเมืองใหม่” ที่มีการเคลื่อนไหวมาโดยตลอด ยังคงออกมาวิพากษ์วิจารณ์ และมีบทบาทด้านการเมืองอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัย สวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,094 คน ระหว่างวันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2561 สรุปผลได้ ดังนี้

1. “5 ปัจจัยหลัก” ที่ประชาชนให้ความสนใจต่อพรรคการเมืองไทย

อันดับ 1 นโยบายพรรค 27.42%
อันดับ 2 หัวหน้าพรรค 22.16%
อันดับ 3 ผลงานและประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมา 21.05%
อันดับ 4 ผู้สมัครของพรรค 19.12%
อันดับ 5 ชื่อพรรค 10.25%

2. “จุดแข็ง” ของ พรรคการเมืองไทย ณ วันนี้ ในสายตาประชาชน

อันดับ 1 เน้นนโยบายช่วยเหลือประชาชน และพัฒนาประเทศ 41.45%
อันดับ 2 ทำงานดี มีผลงานให้เห็น 38.91%
อันดับ 3 มีพรรคใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ เป็นทางเลือกใหม่ มีคนรุ่นใหม่ 34.18%
อันดับ 4 มีพรรคเก่าแก่หลายพรรค มีประสบการณ์ มีฐานเสียงเฉพาะ 21.09%
อันดับ 5 หัวหน้าพรรค และสมาชิกพรรคเป็นคนเก่ง มีความรู้ความสามารถ 15.27%

3. “จุดอ่อน” ของ พรรคการเมืองไทย ณ วันนี้ ในสายตาประชาชน

อันดับ 1 ไม่สามารถทำตามนโยบายที่ให้ไว้ เน้นแค่หาเสียง 51.75%
อันดับ 2 ไม่มีจุดยืนที่ชัดเจน สนับสนุนเพียงคนบางกลุ่ม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 32.87%
อันดับ 3 มีการดูด ส.ส. เปลี่ยนพรรค มีปัญหาภายในพรรค 25.87%
อันดับ 4 นโยบายไม่ชัดเจน ไม่มีรายละเอียดเพียงพอ 23.08%
อันดับ 5 หัวหน้าพรรคไม่น่าสนใจ เป็นคนหน้าเดิม ๆ 18.18%