นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน (คปต.) โพสต์ข้อความเฟสบุ๊ค กล่าวถึงจุดประสงค์ของการตั้ง เครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน (คปต.) โดยระบุว่า “นี่คือความจริงของสังคมไทย
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่พบการทุจริตของเพื่อนร่วมงาน
หรือผู้บังคับบัญชา แล้วออกมาเปิดโปงด้วยตัวเอง
จะถูกอำนาจหรืออิทธิพลเถื่อนกลั่นแกล้งรังแก
จนไม่สามารถอยู่ในราชการได้อีกต่อไป

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีองค์กรภาคประชาชน เช่น
เครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน (คปต.)
เกิดขึ้นมา เพื่อช่วยทำหน้าที่เปิดโปงและตรวจสอบ
เรื่องทุจริต แทนเจ้าหน้าที่ของรัฐ”

นี่คือความจริงของสังคมไทยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่พบการทุจริตของเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชา…

โพสต์โดย วีระ สมความคิด เมื่อ วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2018