“นายกฯเศรษฐา”สวมผ้าทอขิดสลับหมี่“ลายบัวลุ่มภู”ถก ครม.สัญจรนัดแรกหนองบัวลำภู !!

8175

นายกรัฐมนตรีประชุม ครม.สัญจรนัดแรก จ.หนองบัวลำภู สวมใส่ผ้าทอขิดสลับหมี่ “ลายบัวลุ่มภู” สีชมพูอ่อน ผ้าลายอัตลักษณ์ของ จ.หนองบัวลำภู

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่าวันนี้ (4 ธ.ค. 66) เวลา 09.30 ณ โรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ จังหวัดหนองบัวลำภู ก่อนเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2566 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้สวมใส่ผ้าทอขิดสลับหมี่ “ลายบัวลุ่มภู” สีชมพูอ่อน ผ้าลายอัตลักษณ์ของจังหวัดหนองบัวลำภู โดยนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมนิทรรศการของพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่

1) โครงการความร่วมมือพัฒนาระบบการให้ความรู้ทางการเงินและมาตรการแก้ปัญหาหนี้รายย่อย 2) ภาพรวมการดำเนินงานของจังหวัดหนองบัวลำภู 3) เกษตรเพิ่มมูลค่า 4) การพัฒนาการเกษตรที่สำคัญ 5) การบริหารจัดการน้ำ เทคโนโลยีระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 6) เมืองผ้าน่าอยู่น่าเที่ยว จังหวัดหนองบัวลำภู กิจกรรมแสดงกระบวนการที่มาของผ้าทอจังหวัดหนองบัวลำภู 7) จังหวัดสีขาวเกี่ยวกับสถานการณ์ยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู, ยุทธศาสตร์กลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด, กรอบแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติด, ผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ และ 8) นิทรรศการสินค้าโอทอปของจังหวัดหนองบัวลำภู โดยกระทรวงมหาดไทย

โดยนายกรัฐมนตรีได้อุดหนุนซื้อผ้าขิดไหมทอยกดอก สีกรมท่า ความยาว 2 เมตร ของกลุ่มทอผ้าขิดไหมของนางลำดวน นันทะสุธา ประธานกลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าขิดบ้านโพธ์คำ ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู อีกด้วย

ทั้งนี้ ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีตัวแทนกลุ่มแม่บ้านจากบ้านโนนสูง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู มอบผ้าฝ้ายมัดหมี่ลายลูกแก้ว สีบานเย็น ยาว 7 เมตร ให้กับนายกรัฐมนตรี ซึ่งผ้าผืนนี้ได้มัดเป็นชื่อนายเศรษฐา ทวีสิน ซึ่งใช้ระยะเวลาทอนานกว่า 1 เดือน เพื่อเป็นการต้อนรับนายกรัฐมนตรีที่เดินทางมาลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู โดยนายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ ยังมีอีกหนึ่งผืนที่จะมอบให้นางสาวแพทองธาร ชินวัตร ผู้ผลักดันผ้าไทยให้เป็นซอฟต์เพาเวอร์ หนึ่งในอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่สำคัญ บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ไทยและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยทั้ง 2 ผืน นายกรัฐมนตรีได้อุดหนุนซื้อ

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์