กรุงไทยชวนเที่ยวงานนมัสการหลวงพ่อโสธร ชมริ้วขบวน “นาคราชแห่งศรัทธา สายธาราสู่ความยั่งยืน”โดย “ณเดชน์ คูกิมิยะ”

144

ชิมช้อปแบบไร้เงินสดตลอดงาน
ธนาคารกรุงไทย เชิญชวนเที่ยวงานนมัสการหลวงพ่อโสธร ปีที่ 133 สัมผัสเมืองน่าอยู่คู่วิถีชีวิตแห่งสายน้ำบางปะกง ชมริ้วขบวนแห่ยิ่งใหญ่ของธนาคาร ด้วยแนวคิด “นาคราชแห่งศรัทธา สายธาราสู่ความยั่งยืน” นำโดย “ณเดชน์ คูกิมิยะ” ในวันเปิดงาน 24 พฤศจิกายนนี้ ชิม-ช้อป ร้านค้าในงานกว่า 400 ร้านค้า แบบไร้เงินสด ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2566 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

ธนาคารกรุงไทย สนับสนุนการจัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธร ครั้งที่ 133 และงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา 2566 ร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยธนาคารร่วมขบวนแห่ทางบก ภายใต้แนวคิด “นาคราชแห่งศรัทธา สายธาราสู่ความยั่งยืน” นำริ้วขบวนบุษบกเครื่องสักการะถวายองค์หลวงพ่อพุทธโสธร พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองชาวแปดริ้ว โดยมี ณเดชน์ คูกิมิยะ ร่วมขบวนแห่ ภายในงานผู้มาเที่ยวชม สามารถเลือกจับจ่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีประจำจังหวัดจากร้านค้ากว่า 400 ร้านค้า เพิ่มความสะดวกสบายด้วยการใช้จ่ายแบบไร้เงินสด พร้อมรับส่วนลดในการใช้จ่ายและโปรโมชันพิเศษตลอดทั้งงาน เพียงสแกน QR Code จาก “เป๋าตังเปย์” ในแอปพลิเคชันเป๋าตัง

ธนาคารกรุงไทย สนับสนุนกิจกรรมและงานประจำปีของจังหวัดฉะเชิงเทรามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้ให้กับชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นให้ชุมชนมีเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ พร้อมนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน เพิ่มขีดความสามารถด้านการค้าและ
การลงทุนให้กับจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ความยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ “กรุงไทยเคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน”