ทีทีบี ปล่อยวงเงินสินเชื่อแก่ บจก. รักชัยห้องเย็นสนับสนุนลูกค้าธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

351

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี ตอกย้ำการเป็นพันธมิตรช่วยขับเคลื่อนการลงทุนให้ธุรกิจของลูกค้าเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการดำเนินธุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สนับสนุนวงเงินสินเชื่อแก่ บริษัท รักชัยห้องเย็น จำกัด จำนวน 450 ล้านบาท โดยนายอเล็กซานเดอร์ นนท์ แลงเฟลด์ (ที่ 2 จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าบริหารความสัมพันธ์ธุรกิจ และนางสาวศุภรัตน์ ทิมประเทือง (ขวาสุด) หัวหน้าบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าบรรษัทธุรกิจ ให้การต้อนรับ นางอลิสา พฤกษ์วัฒนากุล (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการบริษัท และ

นายลือศักดิ์ ลือสุขประเสริฐ (ซ้ายสุด) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท รักชัยห้องเย็น จำกัด โดยเป็นวงเงินสินเชื่อสำหรับธุรกิจ เพื่อการก่อสร้างห้องเย็นที่
ทันสมัยเพิ่มเติม เป็นการขยายพื้นที่ รับฝากอาหาร ในการก้าวไปเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมบริการรับฝากอาหารแช่แข็งที่ใช้ระบบการจัดเก็บอัตโนมัติ (AS/RS) ในการจัดการระบบคลังสินค้า (WMS)
 
ทั้งนี้ บริษัท รักชัยห้องเย็น จำกัด เป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมบริการรับฝากอาหารแช่แข็ง และเป็นผู้บุกเบิกในการนำระบบการจัดเก็บอัตโนมัติ (AS/RS) เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดมาใช้ในการจัดการระบบคลังสินค้า และบริการลูกค้า ด้วยคุณภาพการจัดเก็บที่มีความปลอดภัยสูงพร้อมด้วยความแม่นยำในการจัดการข้อมูลสินค้าคงคลัง และรวมถึงความรวดเร็วในการให้บริการด้วยพื้นที่ขนาดจัดเก็บกว่า 40,000 ตัน และระบบการจัดการที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเป้าหมายไปสู่นิยามว่า “The Smart Green Cold Storage” ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในระดับสากล จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และ ISO 14064-12018 จาก Bureau Veritas อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้รับรางวัลสุดยอดผู้นำองค์กรภาคเอกชน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลสุดยอด CEO รุ่นกลาง สาขาธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง และธุรกิจภาคบริการ ประจำปี 2566 และ รางวัล The Best Medium CEO ประจำปี 2566 ในงาน CEO Econmass Awards 2023