ประธานศาลฎีกา พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชน ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566

1719


 
วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2566) เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ศาลยุติธรรมเพื่อนำไปถวายแด่พระสงฆ์ ซึ่งจำพรรษา ณ วัดมหาพฤฒาราม วรวิหาร แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรักกรุงเทพมหานคร โดยมีนางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารศาลยุติธรรม คณะผู้พิพากษา ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ตลอดจนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธี


สำหรับพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ สำนักงานศาลยุติธรรมได้รวบรวมจตุปัจจัย ซึ่งข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ลูกจ้างและพนักงานราชการศาลยุติธรรมในสังกัด รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำบุญถวาย โดยมียอดเงินที่ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,228,299 บาท ในโอกาสนี้ศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ได้ร่วมทำบุญมหากุศลครั้งนี้

ทั้งนี้ วัดมหาพฤฒาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา แต่เติมเรียกว่า วัดท่าเกวียน ต่อมาได้แปลงเป็นวัดตะเคียน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะเมื่อทรงพระผนวชอยู่ได้ทรงทราบถึงกิตติคุณของพระอธิการแก้ว เจ้าอาวาสจึงมีพระราชศรัทธาเสด็จพระราชดำเนินมาทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าป่าที่วัดนี้ ในคราวนั้นพระอธิการแก้วจึงได้ถวายพยากรณ์ว่า จะได้ครองราชย์เป็นพระเจ้าแผ่นดิน หลังจากนั้นไม่นานพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เสวยราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๔ จึงโปรดเกล้าฯ พระราชทานสมณศักดิ์พระอธิการแก้วเป็น “พระมหาพฤฒาจารย์” กับทั้งโปรดเกล้าฯ ให้บูรณะวัดตะเคียนขึ้นใหม่ทั้งพระอารามให้งดงาม แล้วพระราชทานนามว่า “วัดมหาพฤฒาราม”