“หมอไพบูลย์ “นำทีม จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ฟังธรรมะชำระจิต

298


วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ที่ห้องประชุมชัยจินดา 1 อาคาร มภร.ชั้น 20 คณะกรรมการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ฟังธรรมะชำระจิต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1

โดยมี พล.ต.ต.ไพบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ รองนายแพทย์ใหญ่ (สบ 7) รักษาราชการแทน นายแพทย์ (สบ 8) โรงพยาบาลตำรวจ เป็นประธานเปิดโครงการฯพล.ต.ต.หญิงพันวดี รัตนสุมาวงศ์ นายแพทย์ (สบ 7) โรงพยาบาลตำรวจ และประธานคณะกรรมการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองฯ ให้การต้อนรับ อาจารย์ สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา (ชมรมบ้านธัมมะ) และคณะอาจารย์ มศพ. ซึ่งเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “ธรรมกับการบริการ”

นอกจากการบรรยายธรรมแล้ว ยังมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ สวดมนต์ เดินจงกรม และนั่งสมาธิ เพื่อเป็นการฝึกจิต และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร และโฆษกโรงพยาบาลตำรวจ ขออนุญาตเผยแพร่ภาพและข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีภาพบุคคลในกิจกรรมดังกล่าว

“ศูนย์กลางข่าวสาร ประสานฉับไว ใส่ใจบริการเพื่อตำรวจและประชาชน”

#ชมรมบ้านธัมมะ
#PGH
#โรงพยาบาลตำรวจ
#คณะทำงานประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กรและโฆษกโรงพยาบาลตำรวจ