ทรู คอร์ปอเรชั่นขอบคุณนักลงทุนที่ร่วมลงทุนในหุ้นกู้ที่เปิดจอง
เมื่อ 2 – 6 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

208

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำโทรคมนาคม-เทคโนโลยีชั้นนำอันดับ 1 ของไทย ขอบคุณนักลงทุนที่ร่วมลงทุนซื้อหุ้นกู้ชุดใหม่ อายุหุ้นกู้ 1-10 ปี อันดับความน่าเชื่อถือ A+ แนวโน้ม “คงที่” (Stable)

นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม) บริษัท
ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)กล่าวขอบคุณนักลงทุนสำหรับการจองซื้อหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา โดยประกอบไปด้วยหุ้นกู้จำนวน 5 ชุด เสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไป และหุ้นกู้อีก 1 ชุด เสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่โดยเฉพาะ หุ้นกู้มีอายุตั้งแต่ 1 – 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.15% – 4.60% ต่อปี หุ้นกู้ของบริษัทฯ ได้รับอันดับความน่าเชื่อถือ “A+” แนวโน้มเครดิต “คงที่” (Stable) จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ซึ่งสะท้อนถึงสถานะผู้นำทางการตลาดของบริษัทฯในธุรกิจ โทรคมนาคม-เทคโนโลยี โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ไปชำระคืนหนี้เดิม

“บริษัทฯ ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเข้ามาร่วมลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทฯ ที่เพิ่งเสนอขายเสร็จสิ้นไปในครั้งนี้ รวมถึงหุ้นกู้ครั้งอื่นๆ ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากทั้งนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนสหกรณ์ นักลงทุนรายใหญ่ และนักลงทุนรายย่อย อีกทั้งขอขอบคุณผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 6 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และธนาคารยูโอบี ที่เป็นพันธมิตรสำคัญในการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ โดยหลังจากนี้ บริษัทฯ จะยังคงเดินหน้าเพิ่มขีดความสามารถในการต่อยอดนวัตกรรมบริการดิจิทัล เสริมศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ พร้อมต่อยอดการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป”