“รมต.ทวี”ควง”พล.ต.ท.ภาณุรัตน์”ขึ้นเหนือลุยแก้ยาเสพติดควบแถลงจับยาบ้า5ล้านเม็ด !!

3222

“รมต.ทวี สอดส่อง” ควง “พล.ต.ท.ภาณุรัตน์” รักษาราชการ เลขา ป.ป.ส. ลุย 3 ภารกิจ ภาคเหนือ มอบแนวทางรัฐแก้ยาเสพติดควบแถลงจับยา 5 ล้านเม็ด ก่อนลงพื้นที่ชุมชนเข้มแข็ง จ.ลำพูน

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ที่ สำนักงาน ปปส. ภาค 5 จ.เชียงใหม่ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อม พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ป.ป.ส ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม มอบนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้กับสำนักงาน ปปส. ภาค 5 ศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย (ศป.มข.) และ สถาบันสำรวจและควบคุมพืชเสพติด (สพส.) และรับฟังสถานการณ์ในประเด็น ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน การประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดกับประเทศเพื่อนบ้าน และสถานการณ์การปลูกพืชเสพติด

จากนั้นในเวลา 11.00 น. ที่อาคารกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 5 จ.เชียงใหม่ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 นายอภิกิต ฉ.โรจน์ประเสริฐ แถลงข่าวผลการจับกุมเครือข่ายลักลอบลำเลียงและค้ายาเสพติด จับกุมผู้ต้องหา 3 ราย ยึดรถกระบะ 2 คัน พร้อมของกลางยาบ้ากว่า 5 ล้านเม็ด โดยผู้ต้องหาได้ซุกซ่อนยาเสพติดในสินค้าทางเกษตร และแบ่งงานโดยให้รถ 1 คันสำรวจเส้นทาง และอีกคันบรรทุกยาเสพติด

ในช่วงบ่ายคณะได้เดินทางไปยัง บ้านแพะโป่ง ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไปไขปัญหายาเสพติด ซึ่งชุมชนบ้านแพะโป่งมีประชากร 677 คน ได้ดำเนินการตั้งแต่กระบวนการค้นหาผู้เสพ หรือการ X-RAY พบจำนวนผู้เสพ 34 ราย นำไปสู่การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Based Treatment and Rehabilitation : CBTx) และเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติดในกลุ่มผู้นำหมู่บ้าน และประชาชน อีกทั้งได้รับการช่วยเหลือทางสังคม เช่น การสร้างงานสร้างอาชีพ ทำให้ผู้เข้ารับการบำบัดจำนวน 20 คน มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในเชิงบวก มีแนวโน้มที่จะเลิกใช้ยาได้ มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากความก้าวร้าว กลับกลายเป็นผู้มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม โดย พ.ต.อ.ทวี และคณะ ได้ร่วมพูดคุยและให้กำลังใจผู้เข้ารับการบำบัดและครอบครัว เพื่อให้กลับเป็นพลังในการช่วยเหลือสังคม

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศเป็นนโยบายที่จะลดปัญหายาเสพติดให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ภายในระยะเวลา 1 ปี เพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งต้องดำเนินการอย่างรอบด้านทั้งการสกัดกั้นยาเสพติดจากภายนอก ที่รัฐบาลเตรียมกำหนดพื้นที่ควบคุมพิเศษตามมาตรา 5(10) ของประมวลกฎหมายยาเสพติด ในพื้นที่ 15 อำเภอใน 3 จังหวัด คือ เชียงราย เชียงใหม่ และนครพนม ซึ่งเป็นพื้นที่พบการการลักลอบนำเข้ายาเสพติดสูง โดยเพื่อให้การสกัดกั้นยาเสพติดได้ผลต้องดำเนินมาตรการต่างประเทศไปด้วย พร้อมกันนั้นต้อง ลดผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดการลดผลกระทบจากผู้ป่วยจิตเวช ภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย” ส่วนผู้ผลิตและผู้ค้า ต้องใช้มาตรการปราบปรามทางกฎหมายอย่างจริงจัง และยึดอายัดทรัพย์สินเพื่อตัดวงจรการค้ายาเสพติด

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์