งานสัปดาห์มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ ครั้งที่ 13

92

มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ จัดงาน “สัปดาห์มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ ครั้งที่ 13” เพื่อจัดหารายได้สมทบกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสในด้านต่าง ๆ ตามพันธกิจของมูลนิธิฯ ภายในงานมีการออกบูธจำหน่ายสินค้า อาทิ อาหาร เสื้อผ้า และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ การจัดกิจกรรมสอยดาวลุ้นรับของรางวัล นอกจากนี้ ยังได้นักพยากรณ์ชั้นนำ จากสมาคมบ้านโหร มาร่วมเช็กดวงชะตาราศี ซึ่งรายได้ของร้านค้าสมทบส่วนหนึ่งร่วมบริจาคเข้ามูลนิธิฯ โดยงานดังกล่าวมีผู้บริหาร พนักงาน ฝ่ายขาย และประชาชนทั่วไป สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ บริเวณ Easy Zone ชั้น 1 อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่