ออมสิน กระตุ้นคนไทยใส่ใจออม เนื่องในวันออมแห่งชาติ 31 ต.ค. 2566
จัดเต็มโปรเงินฝาก พร้อมกิจกรรมส่งเสริมการออมมากมาย

309

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ปัจจุบันคนไทยตระหนักรู้และใส่ใจเรื่องการออมมากขึ้น ประกอบกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นที่ทำให้ภาพรวมการออมโดยเฉพาะการฝากเงินกับธนาคาร มีการปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้าวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างไรก็ตาม ธนาคารยังคงเดินหน้าบทบาทภารกิจส่งเสริมการออม และการให้ความรู้ทางการเงินอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าขยายผลสร้างความเข้าใจให้ประชาชนออมอย่างมีเป้าหมาย รวมถึงออกผลิตภัณฑ์ช่วยสนับสนุนให้เกิดการออมระยะยาวเพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่วัยเกษียณอย่างมีคุณภาพ

สำหรับวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2566 นี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ออมดี มีสุข” ธนาคารได้จัดแคมเปญเงินฝากกระตุ้นการออม อาทิ
1) เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10 เดือน ดอกเบี้ยเทียบเท่าฝากประจำ 2.11% ต่อปี ไม่เสียภาษี
2) สลากออมสินพิเศษ เพิ่มดอกเบี้ยครบอายุ สูงสุด 1.20 บาท/หน่วย และเพิ่มรางวัลพิเศษ สูงสุด 50 ล้านบาท รวมถึงโปรโมชันประจำวันออมแห่งชาติที่จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ผู้ฝากเงิน 500 บาทขึ้นไป มีสิทธิ์รับกระปุกดีไซน์พิเศษเป็นที่ระลึก โดยเปิดลงทะเบียนจองสิทธิ์ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th และ LINE OFFICIAL : GSB Society ตั้งแต่วันที่ 27 – 30 ตุลาคม 2566 และเปิดให้ฝากเงินพร้อมรับกระปุกในวันที่ 31 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2566 ณ สาขาธนาคารออมสินที่ลงทะเบียนจองสิทธิ์ไว้ สำหรับกระปุกออมสินเนื่องในวันออมแห่งชาติปีนี้เป็นผลงานการออกแบบลวดลาย โดยศิลปินเด็กจากมูลนิธิออทิสติกไทย ลวดลายการออกแบบสวยงามตามคอนเซปต์รักษ์โลก ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ก่อน ของมีจำนวนจำกัด รวมถึงการเปิดให้นักสะสมกระปุกได้ร่วมกิจกรรมบน GSB Metaverse เพื่อจองกระปุกลายพิเศษ ออกแบบโดยศิลปิน Digital Art “คุณตุ๊ ณัชพล ตุ๊เสงี่ยม” จำกัดจำนวนเพียง 10,000 สิทธิ์เท่านั้น สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ GSB Metaverse

นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดกิจกรรมปลุกกระแสการออมอีกมากมาย อาทิ การจัดประกวดออกแบบกระปุกออมสิน ในหัวข้อ “กระปุกออมสินเพื่อความยั่งยืน” ทั้งประเภทกระปุกสวยงาม และกระปุกนวัตกรรมสร้างสรรค์ มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 300 ผลงาน การมอบรางวัลแก่ธนาคารโรงเรียนและนำนักเรียนทัศนศึกษาสำหรับโรงเรียนที่มีผลงานการส่งเสริมการออมดีเด่น รวมถึงจัดทีมวิทยากรโค้ชออมฝึกอบรมหลักสูตรการออมและความรู้ทางการเงินแก่เยาวชนในโรงเรียน และบุคลากรขององค์กรต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเร็ว ๆ นี้ ธนาคารเตรียมลงพื้นที่โรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ จัดกิจกรรม “พี่อ้อย พี่ฉอด ออมทัวร์ออมใจ” ซึ่งเป็นโปรแกรมส่งเสริมการออมแนวใหม่ เพื่อดึงความสนใจให้เยาวชนใส่ใจเรียนรู้และเห็นความสำคัญของการออมมากขึ้นด้วย