ที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.เธียรศักดิ์ พะลายานนท์ รองประธานการบริหารฯ ได้พาผู้สื่อข่าวไทยแทบลอยด์และคณะภาคเอกชน เยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ พร้อมเปิดเผยว่า ขณะนี้ทางศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร มีนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชม จำนวนลดลงจากเดิม จึงใคร่ชักชวนให้ประชาชนและหน่วยงานราชการ ทุกภาคส่วนช่วยกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ว่าทางศูนย์ฯเป็นสถานที่ ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้ทรงโปรดพระราชทาน ให้ใช้พื้นที่ส่วนหนึ่ง เป็นสถานที่ แหล่งเรียนรู้ แหล่งฝึกอาชีพ พร้อมยังเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อพักผ่อน สำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

โดยช่วงนี้อยู่ในระหว่างปรับปรุง ซ่อมแซมในส่วนต่างที่ไม่สมบูรณ์ ด้วยเหตุจากเปิดให้พี่น้องประชาชนชาวไทย และนักท่องเที่ยวต่างชาติ เข้าเยี่ยมชมมาเวลานาน มากจึงมีบางมุมบางส่วนชำรุด แต่กำลังเร่งบูรณะให้กลับมามีภูมิทัศน์ ที่สวยงามเหมือนเดิม ทั้งนี้ในส่วนพื้นที่ ที่ขายผลิตภัณฑ์งานฝีมือ ที่โด่งดังไปทั่วโลก ก็ยังเปิดปกติ รวมถึงกิจกรรมต่างที่มีอยู่ ก็ยังคงมีและเปิดให้เข้าเยี่ยมชม ได้ตามปกติ และเร็วๆจะมีการจัด งานสมโภช องค์พระโพธิสัตว์กวนอิมพันพระหัตถ์ ซึ่งเป็นเคารพนับถือของนักท่องเที่ยวไทย – จีน ที่นิยมมากราบใว้ขอพร แล้วประสบความสำเร็จ ตามคำขอต่างๆมากมาย ตามคำบอกเล่าต่อๆกันมา และยังมีแนวคิดว่าจะทำเป็นตลาดน้ำ ในอนาคต เพราะสถานที่ และองค์ประกอบต่าง นั้นมีครบถ้วนสมบูรณ์กว่าตลาดน้ำแหล่งอื่นๆ พร้อมทั้งจะให้ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการจัดกิจกรรม เกี่ยวการปั่นจักรยาน เพื่อสุขภาพ และปั่นจักรยานเที่ยวชม แหล่งท่องเที่ยว แหน่งเรียนรู้ และพักผ่อนย่อนใจ มาใช้สถานที่แห่งนี้ เพื่อจัดกิจกรรม เพื่อสุขภาพ

พล.อ.เธียรศักดิ์ ยังได้เปิดเผยอีกว่า สำหรับประวัติความเป็นมาของ องค์พระโพธิสัตว์กวนอิมพันพระหัตถ์ นั้น’นายถู เจี๋ย’ในนามของประชาชนชาวจีน ได้น้อมเกล้าฯ ถวายพระรูปพระโพธิสัตว์กวนอิม พันพระหัตถ์ ซึ่งแกะสลักจากไม้ จันทน์เหลือง สูง 6 เมตร จำนวน 1 องค์ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 แล้วในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนม-พรรษาครบ 6 รอบ และทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้นำมาประดิษฐานไว้ ณ พระตำหนักชั่วคราว ศาลาโรงช้าง ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ พร้อมทั้งได้จัดพิธีบวงสวง เพื่อให้ประชาชนที่มีจิตเลื่อมใสศรัทธาใน”พระโพธิสัตว์กวนอิม”ได้มา กราบนมัสการ และสักการะบูชา ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น.และใคร่ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน นักท่องเที่ยวชาวไทย ชาวต่างชาติ ให้มาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้ให้มากขึ้นจากเดิม”พล.อ.เธียรศักดิ์”กล่าว

พล.อ.เธียรศักดิ์ พะลายานนท์

พล.อ.เธียรศักดิ์ พะลายานนท์ พล.อ.เธียรศักดิ์ พะลายานนท์ พล.อ.เธียรศักดิ์ พะลายานนท์ พล.อ.เธียรศักดิ์ พะลายานนท์ พล.อ.เธียรศักดิ์ พะลายานนท์