ที่สถานปฏิบัติธรรมหิรัณย์พัฒน์ อ.หนองแค จว.สระบุรี ได้จัดพิธี วางศิลาฤกษ์ศาลาปฏิบัติธรรมพูนพัฒน์ พร้อมกับไถ่ชีวิตโค โดยมีดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษา​ “มูลนิธิพระราหูโครงการใจถึงใจ” เป็นประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมกับถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ก่อนที่จะเริ่มพิธีวางศิลาฤกษ์ พร้อมด้วยภริยาและ ครอบครัวประกอบไปด้วย พ.ต.อ.ไตรรงค์ ผิวพรรณ,พ.ต.อ.วิชาธร ผิวพรรณ รวมทั้ง คณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นำโดยนายวนพล จันทร์วิทัน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และ น.ส.ปวรีวรรณ นันทปัญญา หรือ สจ.เอ ตลอดจน เพื่อนๆพี่น้องๆกลุ่มหิมาลัยกรุ๊ปได้ร่วมพิธีฯ

หลังจากนั้น เวลา 14.39 น. ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ศาลาปฏิบัติธรรมพูนพัฒน์ โดยมี ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ เป็นประธานพิธีจุดเครื่องบูชาฤกษ์ ตอกไม้เข็มมงคล และวางแผ่นศิลาจารึก พร้อมกับทำพิธียกเสาเอก จำนวน 2 ต้น นอกจากนี้ยังได้ไถ่ชีวิตโค จำนวน 2 ตัวให้สถานปฏิบัติธรรมหิรัณย์พัฒน์ เป็นผู้ดูแล

ซึ่ง สถานปฏิบัติธรรมหิรัณย์พัฒน์ แห่งนี้ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ ปีพ.ศ.2559 ซึ่งตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 บ้านบกน้อย ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี ภายในสถานปฏิบัติธรรมหิรัณย์พัฒน์ ได้อัญเชิญองค์พระราหูมาประดิษฐานไว้ ณ วิหารด้านหน้า และ อัญเชิญหลวงพ่อบ้านแหลม (จำลอง) ประดิษฐานบนแท่นฐาน ขนาดใหญ่อยู่ด้านในพื้นที่สถานปฏิบัติธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ และประชาชนทั่วไปได้เข้ามากราบไหว้สักการะขอพรเพื่อเป็นศิริมงคลให้กับตนเอง

ในส่วนสถานปฏิบัติธรรมหิรัณย์พัฒน์แห่งนี้ ได้เปิดมาเป็นระยะเวลายาวนาน แต่ยังขาดศาลาอเนกประสงค์ไว้ใช้สำหรับในการปฏิบัติธรรม ดังนั้นทาง ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ พร้อมด้วยครอบครัว และคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงได้ช่วยกันบริจาคทรัพย์ส่วนตัว ในการก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรม ซึ่งใช้งบประมาณในการก่อสร้างอาคาร จำนวน 3,000,000 บาท โดยในวันนี้จึงได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และยกเสาเอก จำนวน 2 ต้นขึ้น พร้อมกับเริ่มจัดสร้าง ศาลาปฏิบัติธรรมพูนพัฒน์ แห่งนี้ ให้แล้วเสร็จเพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของศาสนิกชนทั่วไปรวมทั้งยังเป็นการจรรโลงพุทธศาสนาไว้ สืบต่อไป

สถานปฏิบัติธรรมหิรัณย์พัฒน์ สถานปฏิบัติธรรมหิรัณย์พัฒน์ สถานปฏิบัติธรรมหิรัณย์พัฒน์