ครม.ไฟเขียวรับโอน “พล.ต.ท.ภาณุรัตน์”นั่งเลขาฯ ป.ป.ส.คนใหม่ !!

2145

“ครม.”ไฟเขียวรับโอน ‘พล.ต.ท.ภาณุรัตน์’ นั่งเลขาฯ ป.ป.ส. เห็นชอบ ‘จอมขวัญ’ เป็นผู้ช่วย รมต.

เมื่อวันที่ 24 ต.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายคารม พรพลกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม. มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ให้โอนข้าราชการตำรวจราย พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

อีกทั้ง ครม. มีมติอนุมัติตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ แต่งตั้งนางรุ่งรัตนา บุญ-หลง ผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อทดแทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 66 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์