ออมสิน จับมือ JGS ร่วมสนับสนุนแหล่งทุนเปลี่ยนอุปกรณ์พลังงานสะอาด

119

นางสาวนพวรรณ รัตนเวคิน รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล และ คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายงานกลยุทธ์การลงทุน และธุรกิจนวัตกรรมพลังงาน บริษัทกันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และกรรมการบริหาร บริษัท เจจีเอส ซินเนอรจี พาวเวอร์ จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสิน กับ บริษัท เจจีเอส ซินเนอร์จี พาวเวอร์ จำกัด หรือ JGS บริษัทที่มีธุรกิจจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและโซลาร์โซลูชัน จำหน่ายสินค้ากลุ่มพลังงานทดแทน โดยร่วมมือกันส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือลูกค้าประชาชนในการให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและ ให้ความรู้เกี่ยวกับติดตั้งและบำรุงรักษาระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop System) ติดตั้งอุปกรณ์ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV Charger / EV Charging Station รวมทั้งเปิดโอกาสให้เข้าถึงพลังงานสะอาด สามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ ช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้า ประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัว พร้อมร่วมกับลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และใช้พลังงานทดแทนตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ด้วย BCG : Bio-Circular-Green Model ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็ว ๆ นี้

โดยธนาคารออมสินมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อรักษ์โลกและดูแลสิ่งแวดล้อมรองรับ อาทิ สินเชื่อบุคคล GSB Go Green สำหรับติดตั้ง Solar Cell หรือ Solar Rooftop ติดตั้ง EV Charger หรือซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 ดอกเบี้ยคงที่ต่ำสุด 1.99% ต่อปี นาน 3 เดือนแรก งวดผ่อนชำระต่ำเริ่มต้นแสนละ 199 บาท/เดือน รวมทั้งสินเชื่อ GSB Green biz สำหรับผู้ประกอบการที่นำทฤษฎีเศรษฐกิจใหม่ BCG ซึ่งธุรกิจในกลุ่ม G เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) มาใช้ในการดำเนินธุรกิจในทุกประเภทอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยมีอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MOR/MLR – 2.50% ต่อปี ในปีที่ 1-2 เป็นต้น