“กรุงไทย” ชูแคมเปญโอนดอลลาร์เข้าบัญชีฝากประจำ US Dollar 4 เดือน ดอกเบี้ย 5% เอาใจคนถือดอลลาร์ พร้อมจัดทัพผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลายเพื่อต่อยอดความมั่งคั่ง

191

ธนาคารกรุงไทย เพิ่มทางเลือกในการบริหารจัดการเงินให้กับลูกค้าผู้ถือเงินดอลลาร์สหรัฐ ด้วยผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำ US Dollar 4 เดือน ดอกเบี้ยสูงถึง 5% หรือเลือกรับอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ เมื่อโอนเงินสกุลดอลลาร์เข้าบัญชีเงินบาท

ธนาคารกรุงไทย ในฐานะธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของประเทศ มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน ตอบโจทย์ลูกค้าในทุกมิติ เพิ่มทางเลือกการบริหารจัดการทางการเงินให้กับลูกค้าผู้ถือเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ด้วยบริการบัญชีเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ (FCD) ประเภทเงินฝากประจำ US Dollar 4 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5% ต่อปี หรือเลือกรับอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ เมื่อโอนเงินสกุลดอลลาร์เข้าบัญชีเงินบาทธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม – 29 ธันวาคม 2566

ทั้งนี้ คาดว่าจะมีธุรกรรมโอนเงินเข้าประเทศจำนวนมากภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งบริการบัญชีเงินฝากประจำ US Dollar 4 เดือน เป็นทางเลือกที่ดีในการบริหารจัดการเงินฝากสกุลดอลลาร์ ที่จะช่วยเพิ่มรายได้จากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่อยู่ในระดับสูง

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถเปิดบัญชีเงินฝากประจำ US Dollar 4 เดือน ได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หากมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ US Dollar อยู่แล้ว สามารถเปิดบัญชี เงินฝากประจำ US Dollar 4 เดือน ได้ที่สาขาเดียวกัน หรือเลือกบัญชีเงินบาทเพื่อรับอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษเมื่อโอนเงินดอลลาร์เข้าบัญชี ส่วนกรณีที่ยังไม่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประเภทดังกล่าว ต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ US Dollar ควบคู่กับบัญชีเงินฝากประจำ US Dollar 4 เดือน เพื่อรองรับการโอนเงินเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก ทั้งนี้ สามารถรับโอนเงินสกุล US Dollar ได้จากบัญชีต่างประเทศและต่างธนาคารในประเทศไทยเท่านั้น

ในอกจากนี้ กรณีที่บัญชีเงินฝากประจำ US Dollar ครบกำหนด 4 เดือน ลูกค้าสามารถต่อยอดความมั่งคั่ง ด้วยการลงทุนในผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ธนาคารกรุงไทยพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั้งการออมและการลงทุนครบวงจร อาทิ การลงทุนในหุ้นต่างประเทศระดับโลกผ่าน ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR หรือ DRx) การลงทุนในหุ้นกู้อนุพันธ์กรุงไทย (Structured Notes) สกุลเงินบาทและสกุลดอลลาร์สหรัฐ แบบคุ้มครองเงินต้นเต็มจำนวน และบางส่วน หรือเลือกลงทุนในทองคำออนไลน์ด้วยเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ผ่านบริการ Gold Wallet ในแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ซึ่งสามารถซื้อขายทองคำผ่านออนไลน์ได้ รวมถึงการลงทุนในกองทุนรวม Krungthai World Class Series ที่บริหารจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนระดับโลกจากฟิเดลิตี้ เน้นบริหารกองทุนในเชิงรุก (Active Management) กระจายการลงทุนในสินทรัพย์คุณภาพดีจากทั่วโลก โดยปรับพอร์ตการลงทุนรองรับทุกสภาวะตลาดทันท่วงที และมี กลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมืออาชีพ และการลงทุนในกองทุนเด่นจาก บลจ.ชั้นนำกว่า 200 กองทุนทั่วโลกผ่าน NEXT Invest บนแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://krungthai.com/th/krungthai-update/promotion-detail/1678 หรือ Krungthai Contact Center โทร 02-111-1111