ทีทีบี จัดเอ็กซ์คลูซีฟดินเนอร์ ขอบคุณลูกค้าธุรกิจ ภาคเหนือและภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ตอกย้ำการเป็นพันธมิตรช่วยให้ลูกค้าธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

69

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี นำโดย นายศรัณย์ ภู่พัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ (ที่ 4 จากซ้าย) ร่วมด้วยทีมผู้บริหารกลุ่มลูกค้าธุรกิจ จัดงานเลี้ยงรับประทานอาหารค่ำสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “The Night of Growing Success เคียงข้าง เติบโต สำเร็จ” เพื่อแสดงความขอบคุณและกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้าธุรกิจภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ทีทีบี มุ่งมั่นในการเป็นธนาคารพันธมิตรที่ดูแลลูกค้าธุรกิจ พร้อมที่จะอยู่เคียงข้าง สร้างความเติบโต และเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ อีกทั้งผู้บริหารธนาคารยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟังข้อเสนอแนะของลูกค้าภายในงาน เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดโซลูชันของธนาคารให้ตอบโจทย์ ตรงกับความต้องการของลูกค้าธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น สนับสนุนการขับเคลื่อนธุรกิจในทุกสถานการณ์ เพื่อก้าวผ่านความท้าทายต่าง ๆ ให้ประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

: รายชื่อบุคคลในภาพ (เริ่มจากซ้าย)
· อเล็กซานเดอร์ นนท์ แลงเฟลด์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบีธนชาต
· ปรเมศ อิงสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เค.พี. อะโกร อินดัสทรี้ (ลพบุรี) จำกัด
· สาริศา เมฆอุไร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านสุขภิรมย์ จำกัด
· ศรัณย์ ภู่พัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบีธนชาต
· ชัชชนพล จิระธนะวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนะวัฒน์ ควอลิตี้ สตาร์ช จำกัด
· นพ. อนุรุทธิ์ เนตรศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮม สุขภัณฑ์ จำกัด
· พาจนา รุจิเรข รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าบรรษัทธุรกิจ ทีเอ็มบีธนชาต