ธนชาตประกันภัย ลุยปักธงเพิ่มพื้นที่ความปลอดภัยทางถนน
ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ 2 ทางแยก ชุมชนสุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

59

นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ นายสุวัฒน์ ระดมสุทธิกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บมจ.ธนชาตประกันภัย นายคงคา ชื่นจิต นายอำเภอสุวรรณภูมิ นายสมศักดิ์ เศรษโฐ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ และพันตำรวจเอก ประวิทย์ โทหา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสุวรรณภูมิ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือระหว่าง ธนชาตประกันภัย และ จังหวัดร้อยเอ็ด ในโครงการ “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย”
ปีที่ 3 เพื่อส่งมอบอุปกรณ์สำหรับลดความเสี่ยงอุบัติเหตุบนท้องถนน บริเวณ 2 ทางแยก ด้วยประมาณ 200,000 บาท ให้กับเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

นายสุวัฒน์ ระดมสุทธิกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ยังคงเดินหน้าทำกิจกรรมและส่งมอบงบประมาณ เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนนให้กับชุมชนทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้เป็นพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ ได้สะท้อนปัญหาความเสี่ยงของถนนในพื้น
ที่หมู่ 2 ต.สุวรรณภูมิ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ที่มีความเสี่ยงทั้งด้านกายภาพและพฤติกรรมทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเมาแล้วขับ ใช้ความเร็วสูงในการขับขี่ ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่มีสัญญาณไฟจราจร ไม่มีป้ายสัญลักษณ์จราจร และป้ายแจ้งเตือน ได้แก่ จุดที่ 1 ถนนรัตนวงษา ซึ่งเป็นเส้นทางสัญจรของชาวชุมชน 6 ชุมชน และเป็นที่ตั้งศูนย์ราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ตลาดสด วัดและโรงเรียน ลักษณะถนนทางตรง แต่มีทางแยกเข้าซอยหลายจุดที่เป็นมุมอับสายตา เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และจุดที่ 2 ถนนรองเมือง เป็น 4 แยกทางไปตลาดสด สถานที่ราชการ โรงเรียนขนาดใหญ่ ย่านธุรกิจการค้า แหล่งชุมชนและเส้นทางไปทางหลวงระหว่างเมืองร้อยเอ็ด-ยโสธร ซึ่งแต่ละวันมีรถสัญจรจำนวนมาก”

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิได้สะท้อนปัญหาดังกล่าว และร่วมกับโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย สรุปแนวทางการแก้ไขร่วมกัน เพื่อลดจุดเสี่ยงให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักวิศวกรรมงานจราจร นำงบประมาณ 200,000 บาท จากโครงการฯ เข้าดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ลดจุดเสี่ยงบนถนน บริเวณทางแยกถนนรองเมือง และทางแยกถนนรัตนวงษา จำนวนทั้งสิ้น 7 รายการ ประกอบด้วย

• งานตีเส้นจราจร

 • เส้นชะลอความเร็วเทอร์โมพลาสติกสีขาว จำนวน 18.30
  ตร.ม.
 • เส้นจราจรสีเหลือง (กว้าง 10 ซม.) Thermoplastic จำนวน
  13.85 ตร.ม.
 • เส้นหยุดสีขาว (กว้าง 0.30 เมตร ) Thermoplastic จำนวน 7
  ตร.ม.
 • RUMBLE STRIPS (10 ชุด) จำนวน 26
  ตร.ม. • งานติดตั้ง
 • เสาล้มลุก จำนวน 56 หลัก
 • ป้ายจราจร บ.38 (ป้ายเดินรถทางเดียว) และสัญญาณไฟกระพริบ (สี
  แดง) จำนวน 4 ชุด
 • ป้ายจราจร บ.32(ป้ายจำกัดความเร็ว) และสัญญาณไฟกระพริบ (สี
  แดง) จำนวน 2 ชุด

นอกจากนี้ โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ยังได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมายจราจร ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน ให้ชุมชนจัดทำประชาคมหมู่บ้าน เพื่อกำหนดกติกาในการขับขี่อย่างปลอดภัย และออกประกาศแจ้งเตือนให้ระมัดระวังเรื่องการขับขี่อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้ชุมชนเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญ