เช็กชื่อ 38 นายพล ผ่าน ก.ตร. “ธนา-สราวุฒิ”นั่งรองผบ.ตร.-“ไกรบุญ”เป็นจตช.

24139

เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 66 มีรายงานว่า บัญชีรายชื่อข้าราชการตำรวจที่ได้รับความเห็นชอบตามมติ ก.ตร. ครั้งที่ 11/2566 มีการแต่งตั้งนายตำรวจระดับรองผบ.ตร. ผู้ช่วยผบ.ตร. และผบช. รวมทั้งหมด 38 ตำแหน่ง ดังนี้


ระดับ รอง ผบ.ตร. 3 ตำแหน่ง เป็นการพิจารณาเรียงตามลำดับอาวุโส ดังนี้ พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ผู้ช่วย ผบ.ตร. ขึ้นเป็น จเรตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ขึ้นเป็น รอง ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.สราวุธ การพานิช ผู้ช่วย ผบ.ตร. ขึ้นเป็น รอง ผบ.ตร.


ระดับผู้ช่วย ผบ.ตร. 6 ตำแหน่ง พิจารณาเรียงตามลำดับอาวุโส ดังนี้ พล.ต.ท.ณพวัฒน์ อารยางกูร จเรตำรวจ (สบ8) ขึ้นเป็น รองจเรตำรวจแห่งชาติ (สบ9) พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 ขึ้นเป็น ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจะพันธ์ ผบช.สตม. ขึ้นเป็น ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ (สบ8) โรงพยาบาลตำรวจ ขึ้นเป็น ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ผบช.ภ.6 ขึ้นเป็น ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ ผบช.สพฐ.ตร. ขึ้นเป็น ผู้ช่วย ผบ.ตร.


ระดับ ผบช.ว่าง 16 ตำแหน่ง ดังนี้ พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น. ขึ้นเป็น ผบช.ภาค 1,พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผบช.ภาค 3 โยกไป ผบช.ภ.2, พล.ต.ต.ฐากูร นัทธีศรี รอง ผบช.ภาค 3 ขึ้นเป็น ผบช.ภ.3, พล.ต.ท.สรายุทธ สงวนโภคัย ผบช.ปส. โยกไป ผบช.ภ.4, พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร รอง ผบช.ภ.5 ขึ้นเป็น ผบช.ภ.5, พล.ต.ต.กิติศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ รอง ผบช.ภ.1 ขึ้นเป็น ผบช.ภ.6, พล.ต.ท.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต ผบช.สยศ. โยกไป ผบช.ภ.7, พล.ต.ท.สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผบช.ภ.8 อยู่ที่เดิม, พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี รอง ผบช.ภ.9 ขึ้นเป็น ผบช.ภ.9


พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผบช.2 โยกไป ผบช.สตม., พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช.กมค โยกมา ผบช. สพฐ., พล.ต.ต.ยงเกียรติ มนปราณีต รอง ผบช.ตชด. ขึ้นเป็น ผบช.ตชด., พล.ต.ท.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย ผบช.สง. ผบ.ตร. (ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศฯ) โยกไป ผบช.ปส., พล.ต.ต.ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ รอง ผบช.ก. ขึ้นเป็น จเรตำรวจ (สบ8), พล.ต.ต.สยาม บุญสม รอง ผบช.น. ขึ้นเป็น จเรตำรวจ (สบ8), พล.ต.ต.พฤทธิพงษ์ ประยูรศิริ รอง ผบช.ภ.5 ขึ้นเป็น ผบช.ประจำ สง. ผบ.ตร.(ทำหน้าที่นายตำรวจประจำ สมช.), พล.ต.ต.กฤกร พลีธัญญวงศ์ รอง ผบช.ศ. ขึ้นเป็น ผบช.สตส., พล.ต.ต.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ รอง ผบช.ภ.8 ขึ้นเป็น ผบช.ทท., พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผบช.ประจำสง.ผบ.ตร.(ทำหน้าที่นายตำรวจประจำ สมช.) โยกเป็น ผบช.ประสง.ผบ.ตร.(ประสานงานนายก)


พล.ต.ท.ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ นายแพทย์ (สบ8) โยกไป นายแพทย์ใหญ่ (สบ8) พล.ต.ท.ธนพล ศรีโสภา จเรตำรวจ (สบ8) โยกเป็น จเรตำรวจ (สบ8) (หัวหน้าจเรตำรวจ) พล.ต.ท.อุดร ยอมเจริญ ผบช.ประจำ สง. ผบ.ตร.(ทำหน้าที่ประสานงานสำนักนายกฯ) โยกไป ผบช.ประจำ สง. ผบ.ตร. (ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศฯ) พล.ต.ต.นิตินัยท์ เพชรบรม รอง ผบช.น. ขึ้นเป็น จเรตำรวจ (สบ8)
พล.ต.ต.พิสิฐ ตันประเสริฐ รอง ผบช.ก. ขึ้นเป็น ผบช.สงป.


พล.ต.ต.ไพบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ รองนายแพทย์ใหญ่ (สบ7) ขึ้นเป็น นายแพทย์ (สบ8) โรงพยาบาลตำรวจ พล.ต.ต.วัชรินทร์ พิภพมงคล รองนายแพทย์ (สบ7) โรงพยาบาลตำรวจ ขึ้นเป็น นายแพทย์ (สบ8) พล.ต.ต.วัฒนา ยี่จีน รอง ผบช.ภ.7. ขึ้น ผบช.ศ. พล.ต.ต.สิทธิชัย โล่กันภัย รอง ผบช.ภ.7 ขึ้นเป็น ผบช.สยศ.ตร. พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ รอง ผบช.ตชด. ขึ้นเป็น จเรตำรวจ (สบ8) พล.ต.ต.อภิชาติ สุริบุญญา รอง ผบช.ทท. ขึ้นเป็น ผบช.กมค.

รายชื่อแต่งตั้งข้าราชการตำรวจที่ผ่านมติ ก.ตร. ระดับรอง ผบ.ตร.ถึง ผบช. วาระประจำปี 2566 คลิกอ่าน

https://me-qr.com/EGR1Za23


#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์