กองทัพบกจัดพิธีรับมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของกำลังพล ทบ. ประจำปี 2566 และเงินบริจาคเพื่อจัดทำผ้าห่มกันหนาวให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว


 
วันนี้ ( 9 ตุลาคม 2566 ) เวลา 14.00 น ณ กองบัญชาการกองทัพบก พลเอก เจริญชัย หินเธาว์  ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีรับมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรกำลังพลกองทัพบก ประจำปี 2566 และเงินบริจาคเพื่อจัดทำผ้าห่มกันหนาวมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาว จากธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) โดย นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารฯกรุณาให้เกียรติเป็นผู้มอบ ณ ห้องรับรอง 211 กองบัญชาการกองทัพบก

        ตามที่ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัวมาอย่างต่อเนื่อง โดยการมีส่วนร่วมในโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรของกำลังพลกองทัพบกมาเป็นระยะเวลากว่า 33 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่บุตรของกำลังพลกองทัพบก ซึ่งในปี 2566 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาเป็นเงิน จำนวน 5,000,000 บาท ( ห้าล้านบาทถ้วน ) และ ร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดทำผ้าห่มกันหนาวร่วมกับ ทบ. เพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรดันดาร ในโครงการ “กองทัพบกร่วมใจ ต้านภัยหนาว” เป็นเงิน จำนวน 300,000 บาท ( สามแสนบาทถ้วน )

       กองทัพบก มีความยินดี และ ขอขอบคุณ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ที่ได้สนับสนุนภารกิจของกองทัพบกมาด้วยดีเสมอมา และเชื่อมั่นว่า บุตรของกำลังพลที่ได้รับทุนการศึกษา และ ผู้ประสบภัยหนาวที่ได้รับผ้าห่มทุกท่าน จะรับรู้ถึงความปรารถนาดี และจะพัฒนาตัวเอง ช่วยเหลือสังคม และ ประเทศชาติ ต่อไป

                       

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์