บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับธุรกิจ
CIMB Platinum Savings ดอกเบี้ยสูงสุด 1.75% ต่อปี

42

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ปักธงเป็น total solutions ให้ลูกค้า สนับสนุนผู้ประกอบการ เสริมความมั่งคั่ง สร้างแต้มต่อให้กับธุรกิจ ด้วย บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ CIMB Platinum Savings ดอกเบี้ยเงินฝากเรทพิเศษ สูงสุดถึง 1.75% ต่อปี เป็นบัญชีที่ออกมาช่วยลูกค้าบริหารจัดการเงินหมุนเวียนที่เป็นสภาพคล่อง โดยพักไว้ในบัญชีที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด คล่องตัวที่สุด และยังให้ดอกเบี้ยสูงตั้งแต่บาทแรก

สำหรับคุณสมบัติของผู้เปิดบัญชี เป็นลูกค้าประเภทนิติบุคคล และนิติบุคคลที่มิได้แสวงหากำไร ที่มียอดขายไม่เกิน 3,000 ล้านบาท และไม่มีสินเชื่อกับธนาคาร เปิดบัญชีออมทรัพย์ CIMB Platinum Savings จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 0 บาท จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับยอดเงินฝาก วงเงินฝากน้อยกว่า 5 ล้านบาท ดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี วงเงินตั้งแต่ 5 ล้านบาท – 45 ล้านบาท ดอกเบี้ย 1.75% ต่อปี วงเงินมากกว่า 45 ล้านบาท ดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี สงวนสิทธิ์ลูกค้า 1 รายสามารถเปิดได้เพียง 1 บัญชี

ลูกค้าธุรกิจที่สนใจเปิด บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ CIMB Platinum Savings สามารถติดต่อ ได้ที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 626 7771