ทบ.สั่งการทุกหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

3907

กองทัพบกสั่งการทุกหน่วย จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าช่วยประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่

จากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากในหลายจังหวัดทั่วทุกภูมิภาค อาทิ จ.อุตรดิตถ์, เพชรบูรณ์, ลำพูน, เชียงใหม่, ลำปาง,แพร่, อุดรธานี,ร้อยเอ็ด, ขอนแก่น, อุบลราชธานี, ปราจีนบุรี, นครนายก และสตูล ส่งผลให้ส่วนราชการ และประชาชนเกิดความเดือดร้อนอย่างมาก

ขณะนี้กองทัพบกได้มีคำสั่งให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบกทุกระดับ จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วน เน้นการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิด โดยที่ผ่านมาได้เข้าช่วยเหลือด้วยการอพยพขนย้ายคน สัตว์เลี้ยง และสิ่งของจำเป็นออกจากพื้นที่เพื่อป้องกันความเสียหาย, การก่อกระสอบทรายทำแนวป้องกันน้ำเพื่อป้องกันที่พักอาศัยและพื้นที่เศรษฐกิจ, การอำนวยความสะดวกด้านการสัญจรในเส้นทางที่ได้รับความเสียหายด้วยการใช้รถยนต์บรรทุกทางทหาร และเรือยนต์เข้ารับ-ส่งประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมสูง, การสร้างสะพานชั่วคราวโดยหน่วยทหารช่างสนามให้กับประชาชนได้ใช้สัญจรในพื้นที่ ตลอดจนจัดชุดแพทย์เข้ารักษาผู้ประสบอุทกภัย, แจกจ่ายถุงยังชีพ, เครื่องอุปโภคบริโภค และจัดรถครัวสนามบริการอาหารปรุงสุกให้กับประชาชน

ทั้งนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกในทุกพื้นที่ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการบูรณาการร่วมกับทุกส่วนราชการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันเวลา ทั้งนี้กองทัพบกยังให้ความสำคัญในการร่วมกับส่วนราชการต่างๆ เข้าฟื้นฟูและดูแลประชาชนหลังน้ำลด ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกองทัพบกในการเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

#thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์