“รัชวิภา เอ็ม อาร์ ไอ เซ็นเตอร์” เปิดตัว MAGNETOM Altea เครื่อง MRI ล่าสุดจากซีเมนส์ เฮลท์ธิเนียร์ส
ชูเทคโนโลยีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เพิ่มประสิทธิภาพวินิจฉัยพร้อมลดระยะเวลารอคิว รับเทรนด์สุขภาพโต

1292

รัชวิภา เอ็มอาร์ไอ เซ็นเตอร์ (Rachvipa MRI Center) เป็นศูนย์ตรวจร่างกายด้วยเครื่อง MRI และ CT ระดับสูงจากประเทศเยอรมันนี มีเป้าหมายในการเป็นผู้นำด้านคุณภาพในการวินิจฉัยโรคของภูมิภาคอาเซียน รัชวิภา เอ็มอาร์ไอ เซ็นเตอร์ มุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานในการตรวจวินิจฉัยให้เป็นเลิศ ควบคู่กับบริการอันยอดเยี่ยม ด้วยบุคคลากรชั้นนำของประเทศและเทคโนโลยีอันก้าวหน้า เช่น ระบบปัญญาประดิษฐ์ เพื่อให้บริการตรวจยืนยันโรคแก่โรงพยาบาลต่างๆกว่า 200 โรงพยาบาลทั่วประเทศที่ให้ความไว้วางใจส่งผู้ป่วยเข้าตรวจ และให้บริการลูกค้าบุคคลที่มาเข้ารับบริการตรวจสุขภาพด้วยตัวเองก่อนการเจ็บป่วย เพื่อการดูแลรักษาที่ทันท่วงทีกรณีพบความผิดปกติ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ทางเบอร์☎️ 02-911-1316