กสิกรไทย และ KBTG คว้ารางวัลสุดยอดองค์กรที่น่าร่วมงานด้วยจากนิตยสาร HR Asia

158

นางสาวหทัยพร เจียมประเสริฐ (กลาง) และ นายศาสตรา มังกรอัศวกุล (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้แทนรับมอบรางวัล Best Companies to Work for in Asia 2023 – Thailand Region เป็นปีที่ 4 โดยมีนายเด่นชัย เพชรชมรัตน์ (ที่ 3 จากขวา) Deputy Managing Director บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) เป็นผู้แทนรับมอบรางวัล Best Companies to Work for in Asia 2023 – Thailand Region เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ซึ่งพิจารณาจากการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ดี เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน การดูแลเอาใจใส่ และสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมในการทำงาน ตลอดจนการส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม จากงาน HR ASIA – Best Companies to Work for in Asia 2023 ซึ่งเป็นงานประกาศรางวัลที่มอบให้กับสุดยอดองค์กรที่น่าร่วมงานด้วย จัดโดยนิตยสาร HR Asia โดยมี Business Media International (BMI) เป็นผู้สำรวจความผูกพันของพนักงานผ่าน Total Engagement Assessment Model มากกว่า 2 ล้านคนทั่วเอเชีย ณ ห้องทรูไอคอนฮอลล์ ชั้น 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม เมื่อเร็วๆ นี้