ตร.สมัครใจยื่นเออร์ลี่รีไทร์ 1,407 ราย

519

วันนี้ (29 ก.ย.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) มีรายงานว่าพล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วย ผบ.ตร. ปฏิบัติราชการแทน ผบ.ตร. ได้มีคำสั่ง ตร.ที่ 556/2566 ลงวันที่ 28 กันยายน 2566 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการตำรวจลาออกจากราชการ ใจความว่าด้วย มีข้าราชการตำรวจ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล ปรากฎตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายคำสั่งนี้ ได้ขอลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่นที่ 24 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2567) ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 (2) มาตรา 107 และมาตรา 135 แห่งพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 ประกอบกับคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 430/2566 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 จึงอนุญาตให้ข้าราชการตำรวจดังกล่าวลาออกจากราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

มีรายงานว่า ข้าราชการตำรวจที่สมัครใจเข้าโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่น 24 หรือ เออร์ลี่รีไทร์ ระดับยศตั้งแต่ ด.ต.- พล.ต.ท. จำนวนทั้งสิ้น 1,407 ราย ที่น่าสนใจ อาทิ พล.ต.ท.โพธ สวยสุววรณ จตร. พล.ต.ต.กล้าณรงค์ เผือกคุ้มกฤษ ผบก.ประจำ สง.ผบ.ตร. พล.ต.ต.ชัยวัฒน์ อุ้ยคำ ผบก.ภ.จว.กระบี่ พล.ต.ต.สรวุฒิ เหล่ารัตนวรพงษ์ รอง พตร. พล.ต.ต.เชาวรัช สมแก้ว นายแพทย์ (สบ 6) รพ.ตำรวจ

#thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์