“พิธา”แสดงความยินดี”ชัยธวัช”นั่งหัวหน้าพรรคก้าวไกลคนใหม่ พร้อมสนับสนุนเต็มร้อย!!

1123

“ชัยธวัช”นั่งหัวหน้าพรรคก้าวไกลคนใหม่ ตั้ง “พิธา” ประธานที่ปรึกษาพรรค ด้าน”พิธา”IGขอบคุณพร้อมสนับสนุนเต็มร้อย ขณะโฆษกฯเปิดรายชื่อ กก.บห.พรรคชุดใหม่ทั้ง 8 คน

วันที่ 23 ก.ย.66 นายพริษฐ์ วัชรสินธุ โฆษกพรรคแถลงผลสรุปการประชุม 2 รอบ คือประชุมใหญ่วิสามัญพรรคครั้งที่ 2/2566 และการประชุมกรรมการบรอหารพรรค โดยผลประชุมมติเลือก
กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ 8 คน ประกอบด้วย

1.นายชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรค
2.นายอภิชาติ ศิริสุนทร เลขาธิการพรรค
3.น.ส.ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ เหรัญญิกพรรคก้าวไกล
4.นายณกรณ์พงศ์ ศุภนิมิตตระกูล นายทะเบียนสมาชิกพรรค
5.นายสมชาย ฝั่งชลจิตร กรรมการบริหาร
6.นายอภิสิทธิ์ พรมฤทธิ์ กรรมการบริหาร
7.นส.เบญจา แสงจันทร์ กรรมการบริหาร
8.นายสุเทพ อู่อ้น กรรมการบริหารสัดส่วนปีกแรงงาน

และการประชุมกรรมการบริหารพรรค ได้ตั้ง รองหัวหน้าพรรค 4 คน น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล นายณัฐวุฒิ บัวประทุม พล.ต.ต.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ-และนายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์” และรองเลขาธิการพรรค 3 คน คือนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ และนายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ
นอกจากนี้ ปรับทีมโฆษกพรรค ให้นายพริษฐ์ วัชรสินธุ เป็นโฆษกพรรค และรองโฆษก 2 คน คือ นายกรุณพล เทียนสุวรรณ และ น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ และยังแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาพรรคก้าวไกล 1 ชุด ประกอบด้วย นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน เป็นประธาน และกรรมการ 2 คน คือ นายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร และนายเดชรัต สุขกำเนิด

ด้าน นายชัยธวัช ระบุว่า ผลการประชุมวันนี้มีการปรับองคาพยพหลายส่วน โดยเป็นการปรับทัพชั่วคราวของพรรคก้าวไกล เนื่องจากเหตุผลความจำเป็นด้านกฎหมาย ที่นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ สส. ที่จะไปเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรได้ ในขณะนี้ ในฐานะหัวหน้าพรรคคนใหม่พร้อมกับกรรมการบริหารชุดใหม่ ยินดีที่จะลงจากตำแหน่งเมื่อ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ได้กลับมาทำหน้าที่ สส. อีกครั้ง เมื่อเป็นการประทับชั่วคราวกรรมการบริหารพรรคเน้น ในการสลับบทบาทภายในคณะกรรมการบริหารชุดเดิมเป็นหลัก เพิ่มเติมคนใหม่แค่กรรมการบริหารพรรคสัดส่วนภาคเหนือ หลังจากนายปฏิพัทธ์ สันติภาดา ลาออก จากคณะกรรมการบริหารพรรค
หัวหน้าพรรคคนใหม่จะไปรับตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร จะขยับขับเคลื่อนร่วมกับเลขาธิการพรรคคนใหม่คือ นายอภิชาติ หลังจากนี้

ส่วนการแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเป้าหมายหลักเพื่อรับผิดชอบการทำงานเชิงรุกในการขับเคลื่อนวาระการเปลี่ยนแปลงและนโยบายร่วมกันกับประชาชนนอกสภา นำโดยนายพิธา ในฐานะประธานที่ปรึกษาพร้อมกับที่ปรึกษาอีก 2 คน


ด้าน นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ โพสต์ข้อความลงใน IG ระบุ ขอแสดงความยินดีกับหัวหน้าพรรคก้าวไกลคนใหม่ คุณชัยธวัช ตุลาธน ขอบคุณโกต๋อม ของพวกเรา ที่คอยสนับสนุนผมมาตลอด ถึงเวลาผมสนับสนุนพี่บ้างเกินร้อย ส่วนผมยังไม่หายไปไหน แล้วเจอกันทั่วประเทศกับทั่วโลกก่อนกลับเข้าสภาครับ

#thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์