นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยถึงการเลือกตั้งเบื้องต้น หรือไพรมารีโหวต ว่า การส่งผู้สมัคร ส.ส. ทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและรายชื่อ ที่ตามกฎหมายใหม่สมาชิกพรรคต้องร่วมกันคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมและส่งรายชื่อให้คณะกรรมการบริหารพรรคเป็นผู้คัดเลือก โดยแต่ละพรรคจะต้องส่งรายชื่อ 2 ลำดับ เชื่อว่าอย่างน้อยจะเกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดการปฏิรูปการเมืองไปในแนวทางที่ดีขึ้นได้ ซึ่งจะเพิ่มความมีส่วนร่วมของประชาชนได้มากขึ้น ส่วนการพูดคุยระหว่าง คสช. กกต. และผู้แทนพรรคการเมือง เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ยังพบว่าพรรคการเมืองส่วนใหญ่ยังไม่มีสมาชิก คสช. ได้ผ่อนปรนด้วยการให้พรรคการเมืองหาสมาชิกพรรคและดำเนินการเพื่อมุ่งสู่การเลือกตั้งได้อย่างเรียบร้อย