ที่กองกำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จ.ชลบุรี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.ทรงโปรด สิริสุขะ ผกก.สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี แถลงข่าวเปิดตัวแอปพลิเคชั่น Chonburi Immigration on Mobile : Imm-Q on Mobile บริการนัดหมายคิวเพื่อยื่นขออยู่ต่อในราชอาณาจักรผ่านมือถือสมาร์ทโฟน เพื่อความสะดวกสบายของนักท่องเที่ยวในยุค 4.0 แห่งแรกในประเทศไทย

พ.ต.อ.ทรงโปรด เปิดเผยว่า จากนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ซึ่งเป็นรูปแบบเครือข่ายการทำงานแบบใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จึงได้นำแนวคิดดังกล่าว ถ่ายทอดลงมาเป็นนโยบายขององค์กร เน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานสู่การให้บริการเชิงรุกเน้นการให้บริการแบบลดขั้นตอน สะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส ควบคู่กับนโยบายด้านความมั่นคง

สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีจึงนำนวัตกรรม บริการนัดหมายคิวเพื่อยื่นขออยู่ต่อในราชอาณาจักรผ่านมือถือสมาร์ทโฟน ภายใต้ชื่อ Chonburi Immigration on Mobile : Imm-Q on Mobile ซึ่งใช้งานง่ายในคลิกเดียว เพียงสแกน QR Code ผ่านโทรศัพท์มือถือ (สมาร์ทโฟน) ผู้รับบริการยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านทางระบบ เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบเอกสารดังกล่าว แล้วแจ้งผลการตรวจสอบให้ทราบ หากเอกสารครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เจ้าหน้าที่จะแจ้งวันเวลานัดหมายให้บุคคลต่างด้าวมาพบ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี (จุดพัทยา) โดยไม่ต้องรอคิวตามปกติ ซึ่งคนต่างด้าวสามารถตรวจสอบสถานะ และคิวผ่านโทรศัพท์มือถือได้ตลอดเวลา ทำให้สามารถทำภารกิจอื่นได้ขณะรอคิวของตน และยังช่วยประหยัดเวลาในการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นก่อนมายื่นขออยู่ต่อในราชอาณาจักร ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

สำหรับแอปพลิเคชั่น Chonburi Immigration on Mobile : Imm-Q on Mobile จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป ในระยะแรก เปิดให้บริการนัดหมายคิวเพื่อยื่นขออยู่ต่อในราชอาณาจักรได้ 7 ประเภทด้วยกันประกอบด้วย 1. Tourism purposes (นักท่องเที่ยว) 2.Study in a government institution (นักเรียนในสถานศึกษาของรัฐ) 3. Study in a private institution (นักเรียนในสถานศึกษาของเอกชน) 4.Being family member of Thai (Thai husband) (สามีไทย) 5.Being family member of Thai (Support Thai wife) (อุปการะภรรยาไทย) 6.Being family member of Thai (Support Thai child) (อุปการะบุตรไทย) และ 7. Retirement (ใช้ชีวิตบั้นปลาย) ซึ่งในทุกขั้นตอนจะมีเจ้าหน้าที่คอยคุมดูแลเฉพาะ เพื่อความสะดวกเรียบร้อยและปลอดภัย

ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ชาวต่างชาติและประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงการเปิดให้บริการดังกล่าว สำหรับการแจ้งเบาะแสคนต่างด้าวกระทำผิดกฎหมาย หรือมีพฤติการณ์ในการจะก่ออาชญากรรม หรือมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ หากพบเบาะแสสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี CALL CENTER หมายเลข 1178 หรือโทร. 038-110636 “พ.ต.อ.ทรงโปรด กล่าว”

Chonburi Immigration on Mobile : Imm-Q on Mobile Chonburi Immigration on Mobile : Imm-Q on Mobile Chonburi Immigration on Mobile : Imm-Q on Mobile Chonburi Immigration on Mobile : Imm-Q on Mobile Chonburi Immigration on Mobile : Imm-Q on Mobile Chonburi Immigration on Mobile : Imm-Q on Mobile

ภาพ/ข่าว:
นายโยธิน พรมแตง
ผู้สื่อข่าวไทยแทบลอยด์ ประจำ จ.ชลบุรี