นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงข้อวิจารณ์จากฝ่ายการเมือง ที่ระบุว่าการออกแบบระบบเลือกตั้ง จะปูทางไปสู่รัฐบาลแห่งชาติ เพราะไม่มีพรรคการเมืองใดได้เสียงข้างมาก ว่า รัฐธรรมนูญออกแบบไปตามสิ่งที่รับฟังความเห็นของประชาชน ไม่สามารถวางแผนไปตามที่คาดเดาได้ ทั้งนี้หากรัฐธรรมนูญทำได้จริง ควรเขียนระบุให้ชัดเจนว่าจะแต่งตั้งใครทำหน้าที่ใดบ้าง

นายมีชัย กล่าวอีกว่า ส่วนผลการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นตามที่วิจารณ์นั้น ตนเชื่อว่าเป็นเพียงการคาดการณ์ เพราะยังไม่ได้มีการเลือกตั้ง ซึ่งไม่มีใครบอกได้ รูปแบบนี้ถูกหรือไม่ถูก  ซึ่งตนคิดว่า คนเปลี่ยนไปเยอะ เขาให้ความสนใจในสารัตถะมากขึ้น เชื่อว่า เวลาเขาตัดสินใจก็จะเปลี่ยนไปตามกระบวนการตัดสินใจเดิม ดังนั้นเราจะไปสรุปว่า เลือกตั้งแล้วเสียง ส.ส. จะกระจายหรือไม่  ตรงนี้ก็เป็นเพียงการคาดเดา  และก็ไม่มีใครเดาใจประชาชนได้

นายมีชัย กล่าวถึงข้อเสนอของฝ่ายการเมือง ต่อปฏิทินเลือกตั้ง ที่ระบุว่าเลือกตั้งขั้นต้นเพื่อหาส.ส. (ไพรมารี่โหวต) ทำไม่ทัน การเลือกตั้งจึงควรยกเลิก ว่า ตามกฎหมายเมื่อเขียนไว้อย่างไร ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ยกเว้นมีเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตามประเด็นที่เป็นข้อกังวลยังไม่เกิดขึ้น หากจะยกเลิกอาจจะหาคำตอบได้ยาก อย่างไรก็ตามประเด็นการเตรียมพร้อมเลือกตั้ง และไพรมารี่โหวตที่นักการเมืองระบุว่าทำไม่ทันการเลือกตั้งนั้น ตนขอให้รอพิจารณาปฏิทินหรือผังที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เตรียมพร้อมสู่การเลือกตั้งก่อน ซึ่งทางกกต. ก็ต้องทำผังกำหนดเวลาออกมาว่า เริ่มเมื่อไหร่ แล้วสิ้นสุดลงเมื่อใด จากนั้นก็ต้องไปดูว่า ในแต่ละขั้นตอน เริ่มอย่างช้าที่สุดเท่าไร ตรงนี้ต้องให้ กกต.เป็นคนพูด และให้ กกต. เป็นคนทำผังให้ดูว่า อย่างน้อยจะไปสู่การเลือกตั้งต้องใช้เวลาเท่าใด สิ้นสุดลงเมื่อใด ตรงนี้ต้องมีความชัดเจน

“ผังของกกต. จะเป็นตัวกำหนดการปฏิบัติของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเดดไลน์ผ่อนปรนให้ฝ่ายการเมืองทำกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งเป็นประเด็นที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะพิจารณา” นายมีชัย กล่าว

เมื่อถามถึง กรณีที่ สนช.วิจารณ์ว่าการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนดในรัฐธรรมนูญนั้นกว้างเกินไป นายมีชัย กล่าว ตนยังไม่เห็นรายละเอียด แต่ส่วนตัวมองว่ายุทธศาสตร์ชาติจำเป็นต้องวางกรอบกว้างๆ เพราะหากระบุถึงวิธีทำ เมื่อเวลาผ่านไป พบวิธีการที่ดีกว่าจะทำอย่างไร ส่วนการพิจารณาของ สนช.​นั้น ส่วนตัวมองว่าอาจเสนอให้รัฐบาลปรับแก้ไขร่างยุทธศาสตร์ชาติได้ ซึ่งตนเชื่อว่า เรื่องนี้สามารถพูดคุยกัน เพราะยุทธศาสตร์ชาติตามหลักนั้นต้องกว้าง จะไปบอกวิธีคงไม่ได้