นายบุญเลิศ ไพรินทร์ อดีตสมาชิกวุฒิสภาและอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เจ้าของฉายา ‘โหรส.ว.’ โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊ค กล่าวถึงกรณีที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ มีข้อเสนอที่จะแก้รัฐธรรมนูญปี 60 โดยระบุว่า “มีคนรุ่นใหม่มาถามผมว่าเห็นด้วยกับการฉีกรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันตามที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่หรือไม่เพราะเหตุใด

ก่อนที่ผมจะตอบคำถามดังกล่าว ผมถามกลับไปว่าคุณเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีข้อบกพร่องประการใดบ้าง

ก็ได้รับคำตอบว่าไม่ทราบเหมือนกันว่ามีข้อบกพร่องประการใดบ้าง

ผมจึงคุยต่อไปว่า การฉีกรัฐธรรมนูญที่นายธนาธรพูดนั้นเป็นการพูดเกินความเป็นจริง เป็นการพูดแบบเอาใจคนที่เกลียดชังรัฐบาล คสช มากกว่า

ที่สำคัญก็คือเป็นการพูดที่ไม่เคารพประชาชนที่ได้เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่ได้ผ่านการลงประชามติมาแล้วด้วย

นายธนาธรควรจะพูดว่าถ้าได้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรจนได้จัดตั้งรัฐบาลแล้ว จะถามประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศว่าจะเห็นด้วยหรือไม่ว่าควรจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือไม่ประการใดมากกว่าที่จะพูดเอามันอย่างเดียวโดยไม่เคารพประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ

ไหนว่าเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ ไหนว่าเป็นนักประชาธิปไตยรุ่นใหม่

ถ้าเป็นนักประชาธิปไตยรุ่นใหม่จริงจะต้องเข้าใจหลักการสำคัญๆในระบอบประชาธิปไตยอย่างลึกซึ้งและจริงจังมากกว่ายึดหลักอำเภอใจของตนเป็นใหญ่แต่ฝ่ายเดียว

ถ้าจะยึดหลักอำเภอใจของตนเองแต่ฝ่ายเดียวย่อมไม่ใช่หลักประชาธิปไตยแต่กลับกลายเป็นหลักกู หรือเผด็จการ
ไม่ว่าจะเป็นเผด็จการฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายขวาก็ตาม

ขอให้นายธนาธรและคณะทำงานการเมืองเพื่อชาติราชบัลลังก์และประชาชนอย่างแท้จริง และขอให้เป็นที่พึ่งที่หวังได้จริงเสียทีเถอะ

ขออย่าได้ยึดหลักกู ผลประโยชน์ของกูและครอบครัวกูแล้วทำลายชาติราชบัลลังก์และประชาชนอีกต่อไปเลย ทั้งนี้เพราะประเทศชาติของเราบอบช้ำมามากเกินไปจนไม่อาจจะรับได้อีกต่อไปแล้วนั่นเอง”

มีคนรุ่นใหม่มาถามผมว่าเห็นด้วยกับการฉีกรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันตามที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ…

โพสต์โดย Boonlert Pairindra เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2018