ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ถ.แจ้งวัฒนะ กทม. องค์คณะผู้พิพากษา 9 คน นัดฟังคำพิพากษาคดีหมายเลขดำ อม.123/2560 ที่อัยการสูงสุด ผู้ร้อง ยื่นขอให้ศาลวินิจฉัยสั่งทรัพย์สินซึ่งเป็นที่ดิน 2 แปลง ต.ริมใต้ อ.แมริม จ.เชียงใหม่ และหุ้นบริษัท แอสคอน คอนสตรัค ชั่น จำกัดมหาชน จำนวน 21,140,746.50 บาท ของ นายเกษม นิมมลรัตน์ และ นางดวงสุดา นิมมลรัตน์ คู่สมรส ตกเป็นของแผ่นดิน จากกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติเมื่อวันที่ 27 ก.ค.60 ชี้มูลความผิดว่า นายเกษม อายุ 54 ปี อดีต ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย และอดีตรองนายก อบจ.เชียงใหม่ ผู้คัดค้าน ซึ่งเป็นคนสนิทนางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ มีพฤติการณ์ทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นผิดปกติ เมื่อพ้นจากตำแหน่ง รองนายก อบจ.เชียงใหม่

โดยมีคำพิพากษาให้ทรัพย์จำนวน 21,140,746.50 บาทที่เพิ่มขึ้นผิดปกติพร้อมดอกผลตกเป็นของแผ่นดิน ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วย ป.ป.ช.พ.ศ.2542 ม.4 และ 38 หากไม่สามารถบังคับตามคำพิพากษาได้ทั้งหมดหรือได้เพียงบางส่วนให้บังคับเอาทรัพย์สินอื่นได้ แต่มูลค่าต้องไม่เกิน21,140,746.50 บาท ตามที่ศาลพิพากษาให้ตกเป็นของแผ่นดิน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันนี้ “นายเกษม” ไม่ได้เดินทางมาศาล คงมีเพียงทนายความที่มาฟังคำพิพากษาคดีส่วนแพ่งนี้แทน ซึ่งทนายความ ระบุ ว่า ตามกฎหมายใหม่ สามารถยื่นอุทธรณ์คดีได้ แต่ทั้งนี้ต้องสอบถามนายเกษมอีกครั้งว่าติดใจคำพิพากษาในส่วนใดบ้าง