พล.อ.ยศนันท์ หร่ายเจริญ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมคณะ รวมทั้ง ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ และประธานที่ปรึกษา​ “ชมรม FC สัญญาใจ..คนไทยไม่ทิ้งกัน” ให้เกียรติ มาร่วมแสดงความยินดี ในการเปิดใช้สนามบินจังหวัดเพชรบูรณ์ อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา พร้อมกับมอบ ของที่ระลึก ให้กับตัวแทนหน่วยงานต่างๆที่ได้มาร่วมพิธีเปิดใช้สนามบิน ก่อนที่จะลงพื้นที่ในภารกิจตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น รวมทั้ง กลุ่ม อสม.ในจังหวัดเพชรบูรณ์

หลังจากนั้นพล.อ.ยศนันท์ หร่ายเจริญ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ ภริยา พร้อมคณะรวมทั้งดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ที่ปรึกษาหอการค้าจว.เพชรบูรณ์ และประธานที่ปรึกษา​”ชมรม FC สัญญาใจ..คนไทยไม่ทิ้งกัน” ได้เดินทางไปยังอำเภอหนองไผ่เพื่อตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจกับผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 2 ตำบล ซึ่งมี ตำบลยางงาม และ ตำบลนาเฉลียง โดยมีนายศุภวัฒน์ เมธาวัชรินทร์ อดีตสมาชิกสภาจังหวัดเพชรบูรณ์ เขตอำเภอหนองไผ่ นำคณะหน่วยงานในท้องถิ่น และจิตอาสา”ชมรม FC สัญญาใจ.. คนไทยไม่ทิ้งกัน”ให้การต้อนรับ ซึ่งหลังจากการตรวจเยี่ยม พล.อ.ยศนันท์ ยังได้รับฟังการรายงานจากประธานชมรม อสม.ในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนในแต่ละครั้ง ว่าพบปัญหาอะไรบ้าง จะได้นำมาแก้ไขและช่วยเหลือเป็นลำดับต่อไป

ในเวลาต่อมา พล.อ.ยศนันท์ พร้อมด้วยดร.หิมาลัย และคณะฯ เดินทางไปยัง รพ.สต.พญาวัง ต.พญาวัง อ.บึงสามพัน เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน (อสม.)โดยมีผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น และชาวบ้านให้การต้อนรับ พร้อมกับนำอุปกรณ์เก้าอี้นั่ง มอบให้กับตัวแทน อสม.เพื่อไว้ในประโยชน์ต่างๆในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งรับฟังรายงานจากประธานชมรม อสม.และหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่ ที่ต้องการความช่วยเหลือ

และเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมาพล.อ.ยศนันท์ หร่ายเจริญ รองผู้บัญชาการทหารบกและคณะ พร้อมด้วย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ และประธานที่ปรึกษา”ชมรม FC สัญญาใจ..คนไทยไม่ทิ้งกัน” ได้ลงพื้นที่ อ.ศรีเทพ เพื่อมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนนาสนุ่นวิทยา โดยมีนายกฤษฏา บัวสุวรรณ อดีตสมาชิกสภาจังหวัดเพชรบูรณ์ เขตอำเภอวิเชียรบุรี นำหน่วยงานต่างๆให้การต้อนรับ ซึ่งภารกิจของ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับหน่วยงานต่างๆที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จ.เพชรบูรณ์ รวมทั้งรับทราบปัญหาต่างๆจากการรายงานของผู้นำในหมู่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น และ ประชาชนทั่วไป เพื่อนำไปแก้ปัญหาและช่วยเหลือในอนาคตต่อไป

สำหรับภารกิจของ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับหน่วยงาน รวมทั้งประชาชนครั้งนี้ สืบเนื่องมาจาก​”โครงการ สัญญาใจ..คนไทยไม่ทิ้งกัน” ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆที่ได้รับความเดือนร้อนโดยมีจิตอาสาจากหน่วยงานและประชาชนได้เข้าร่วมโครงการของชมรมฯ โดยไม่คิดสิ่งตอบแทน และภารกิจครั้งนี้ได้รับการร่วมมือจากหน่วยงานท้องถิ่นและในจังหวัดเพชรบูรณ์ รวมทั้ง “ชมรม FC สัญญาใจ..คนไทยไม่ทิ้งกัน”