ที่ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำคณะเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ข้าราชการ และสื่อมวลชน พร้อมประชาสัมพันธ์และรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โดยพล.อ.ประยุทธ์ ได้กล่าวเชิญชวนคนไทยทุกคนมาฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ซึ่งสามารถเข้ารับบริการฯ ได้ ทั้งโรงพยาบาลของรัฐและสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครอบคลุมทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2561 – 31 สิงหาคม 2561 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โทรสายด่วน 1330 ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสายด่วน 1422 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข