นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊ค กล่าวถึงการบริหารงานของกระทรวงพลังงานและปัญหาในอุตสาหกรรมพลังงาน ภายใต้ชื่อเรื่อง “รัฐมนตรีพลังงานจะปฏิเสธไม่รู้ไม่ได้” โดยระบุว่า “ถามว่ารัฐมนตรีพลังงานล่วงรู้อาการปัญหาความบิดเบือนเหล่านี้ หรือไม่?

1. รัฐบาลในอดีตให้กำไรจูงใจแก่โรงกลั่นน้ำมันไทยมากเกินไป โดยให้ขายเท่าสิงคโปร์ บวกค่าขนส่งเทียม

2. มาตรการดังกล่าวเปิดช่องให้โรงกลั่นเอากำไรจากคนไทย ไปตัดราคาส่งออกไปเพื่อนบ้าน แข่งกับสิงคโปร์

3. กระตุ้นให้มีการขยายกำลังกลั่น จนขณะนี้เกินปริมาณใช้ในประเทศเกือบ 1 ใน 5 และส่งออกอย่างเป็นล่ำเป็นสัน มิใช่ส่งออกเศษน้ำมัน

4. แรงกระตุ้นมีแนวโน้มจะหนักขึ้น เพราะมีหลายโรงกลั่นประกาศแผนจะขยายกำลังกลั่นใน 2-4 ปีข้างหน้า ทั้งที่แนวโน้มการใช้ในประเทศจะไม่เพิ่มมาก

5. การขยายกำลังกลั่นเพื่อส่งออก ไม่ได้ทำให้คนไทยได้ประโยชน์ …

เพราะจะยิ่งต้องอุ้มโรงกลั่นส่งออกมากขึ้น

ในขณะที่โรงกลั่นได้กำไรก็ไม่ต้องเสียภาษี ทำให้การดูแลประชาชนที่เผชิญมลภาวะรอบโรงกลั่น และจากน้ำมันรั่วในทะเล ต้องตกเป็นภาระของคนไทยทั้งชาติ

โปรดดูรูปข้างล่าง จะเห็นหลักฐานสภาพปัญหาอย่างชัดเจน ต่อไปนี้

(ก) เพียงแค่ครึ่งปีแรก 2557 ไทยส่งออกดีเซลมากกว่าเบนซิน จึงยืนยันว่า มีการขยายกำลังกลั่นเพื่อผลิตส่งออกดีเซล ซึ่งเป็นน้ำมันยอดนิยมในอินโดจีน

(ข) โรงกลั่นได้กำไรดีจากส่งออกดีเซล เนื่องจากความต้องการในอินโดจีนสูง ดังเห็นได้ว่าสามารถขายได้ราคาใกล้เคียงกับขายคนไทย

(ค) โรงกลั่นที่ส่งออกเบนซินต้องแข่งกับสิงคโปร์หนัก จึงเอากำไรจากขายคนไทย ไปตัดราคาส่งออก ดังเห็นได้ว่า ขายเบนซินให้คนไทยแพงกว่าราคาส่งออก

(ง) ราคาส่งออกเบนซินที่ต้องขายในระดับต่ำที่สุด คือไทยขายให้แก่สิงคโปร์!!! ต่ำกว่าขายคนไทยจนน่าตกใจ

(จ) การที่ประเทศไทยให้โรงกลั่นตั้งราคาขายคนไทย เท่ากับสิงคโปร์ บวกค่าขนส่งเทียม (ตามเส้นประ) …

แต่เมื่อขายไปสิงคโปร์จริง ปรากฏว่าต้องขายส่งออก ในราคาต่ำกว่าขายคนไทยถึง 6-10% (ตามเส้นสีแดง) …

เป็นการตอกย้ำชัดแจ้งว่า นโยบายราคาขายคนไทยที่ใช้อยู่นั้น ไม่ถูกต้อง

(ฉ) การที่โรงกลั่นต้องขายเบนซินไปสิงคโปร์ ก็เพราะตะบี้ตะบันผลิตดีเซลเพื่อส่งออก เพราะได้กำไรดี ทำให้เบนซินที่เหลือต้องส่งไปสิงคโปร์ ทั้งที่ได้ราคาต่ำกว่าส่งออกไปอินโดจีน

แต่ถึงแม้ราคาต่ำ โรงกลั่นก็ย่อมจะได้กำไร ไม่งั้นจะวางแผนตะบี้ตะบันขยายกำลังกลั่นอีกทำไม?

ภาพนี้ รัฐมนตรีพลังงานคนปัจจุบัน ในขณะที่เป็น ผอ.สถาบันฯ นำไปแสดงที่เวทีดีเบตจัดขึ้นโดยพระพุทธอิสระ ซึ่งปรากฏว่าเป็นเวทีสมมุติเสมือนว่ารัฐบาล คสช. เปิดรับฟังความเห็นประชาชน อย่างกว้างขวาง …

แต่ไม่ใช่ อย่างจริงใจ!

อย่างไรก็ดี ภาพนี้เป็นหลักฐานชัดแจ้งว่า:-

รัฐมนตรีพลังงานคนนี้รู้ปัญหาโครงสร้างบิดเบือนเป็นอย่างดี แต่ไม่ให้ข้อมูลครบถ้วนแก่ท่านนายกฯ หรือเปล่า?

หรือมิฉะนั้น ท่านนายกฯ ก็รู้ปัญหาดี แต่ไม่อยากแก้ไข หรือเปล่า?

ทั้งนี้ การแก้ไขสิ่งผิดให้ถูกต้อง จะทำให้โรงกลั่นกำไรน้อยลง ราคาหุ้นจะลดน้อยถอยลง ตัวเลข จีดีพี จะไม่ดี – อันนี้ เป็นเหตุผลหรือเปล่า? ผมไม่ฟันธง … แต่

น่าคิด! น่าคิด!”

"รัฐมนตรีพลังงานจะปฏิเสธไม่รู้ไม่ได้"ถามว่ารัฐมนตรีพลังงานล่วงรู้อาการปัญหาความบิดเบือนเหล่านี้ หรือไม่?1….

โพสต์โดย Thirachai Phuvanatnaranubala – – ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เมื่อ วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2018