นายต่อตระกูล ยมนาค ประธานอนุกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติด้านการป้องกันการทุจริต ในคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊คส่วนตัว กล่าวถึงการตั้งชื่อย่อภาษาอังกฤษของพรรครวมพลังประชาชาติไทย(รปช.) โดยระบุว่า “ACT เป็นชื่อย่อฮิท ที่มีอย่างน้อย 3
องค์กรใหญ่ใช้ซ้ำกัน
แล้วละครับ

ล่าสุด เป็นชื่อพรรคการเมือง ACT Party ที่จะประกาศตัวเช้าวันนี้(3 มิย.61)

ACT #3= Action Coalition for Thailand Party
รปช. = พรรค รวมพลังประชาชาติไทย

ACT #2= Anti-Corruption Organization of Thailand
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

ACT #1= Architect Council of Thailand
สภาสถาปนิก

a.c.t. = AutoCare&Tire
ยังเป็นชื่อย่อของศูนย์คาร์แคร์ใหญ่ที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศ อีกด้วย

ACT เป็นชื่อย่อฮิท ที่มีอย่างน้อย 3องค์กรใหญ่ใช้ซ้ำกันแล้วละครับ ล่าสุด เป็นชื่อพรรคการเมือง ACT Party…

โพสต์โดย ต่อตระกูล ยมนาค เมื่อ วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2018